Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 172r

Peredur, Breuddwyd Macsen

172r

697

a|welei. a|drỽs y neuad yn agoret. Ac y myỽn y
doeth. ac ef a|welei ỽr ỻỽyt cloff yn eisted ar
dal y neuad. a gỽalchmei yn eisted ar y neiỻ
laỽ. a|e varch a|ducsei y gỽr du. a|welei yn
vn presseb a|march gỽalchmei. a|ỻawen uu+
ant ỽrth peredur. a mynet y eisted a|oruc y
parth araỻ y|r gỽr ỻỽyt. ac ar hynny nachaf
was melyn yn|dygỽydaỽ ar penn y lin geyr
bron peredurac yn erchi kerennyd y peredur.
Arglỽyd heb y gỽas mi a|deuthum yn rith
y uorwyn du y lys arthur. a|phan vyryeist y
claỽr. a|phan|ledeist y|gỽr du o ysbidinongyl.
a phan ledeist y karỽ. a phan vuost yn ym+
lad a|r gỽr o|r ỻech. a mi a|deuthum a|r penn
yn|waetlyt ar y|dyscyl. ac a|r|gỽaeỽ yd oed y
ffrỽt waet o|r penn hyt y dỽrn ar hyt y pala+
dyr. a|th geuynderỽ bioed y penn. a gỽido+
not kaer loyỽ a|e|ỻadyssei. ac ỽynt a|gloffassant
dy ewythyr. a|th geuynderỽ ỽyf ynneu. a da+
rogan yỽ ytti dial hynny. a chygor vu gan
peredur a|gỽalchmei anuon att arthur a|e deu+
lu y erchi idaỽ dyuot am|benn y gỽidonot.
a|dechreu ymlad a|wnaethant a|r gỽidonot.
a|ỻad gỽr y|arthur geyr bronn peredur a|wna+
eth vn o|r gỽidonot. a|e gỽahard a|ỽnaeth peredur.
A|r eilweith ỻad gỽr a|wnaeth y|widon geyr
bronn peredur. a|r eilweith y gỽahardaỽd peredur
hi. A|r tryded weith ỻad gỽr a|wnaeth y widon
geyr bronn peredura thynnv y gledyf a wnaeth
peredur. a|tharaỽ y widon ar|uchaf y helym
yny|hyỻt yr helym. a|r arueu oỻ. a|r penn yn
deu hanner. A dodi ỻef a|wnaeth ac erchi
y|r|gỽidonot ereiỻ ffo. a|dywedut panyỽ pe+
redur oed. y gỽr a vuassei yn dyscu marcho+
gaeth gyt ac ỽynt yd oed tyghet eu|ỻad.
Ac yna y trewis arthur a|e deulu gan y gỽido+
not. ac y|ỻas gỽidonot kaer loyỽ oỻ. Ac
ueỻy y treythir o gaer yr enryuedodeu. ~
*ỻyma vreidỽyt maxen wledic  
M axen wledic oed amheraỽdyr yn ru+
uein. a|theccaf gỽr oed a|doethaf.
a|goreu a|wedei yn amheraỽdyr o|r a|vu kyn
noc ef. a|dadleu brenhined a oed arnaỽ diw+
arnaỽt. ac ef a|dywaỽtt y annwyleit. Mi+
ui heb ef a vynnaf avory vynet y hela.
Trannoeth y bore ef a|gychwynnawd a|e|nifer

698

ac a|doeth y dyffrynn auon a|dygỽyd y ruuein.
Hela y dyffrynn a|wnaeth hyt pan vu hanner
dyd. Yd|oed gyt ac ef hagen deudec brenhin ar
hugeint o vrenhined coronaỽc yna yn wyr
idaỽ. Nyt yr digrifỽch hela yd|helei yr amhe+
raỽdyr yn|gyhyt a|hynny. namyn y wneuthur
yn|gyuurd gỽr ac y bei arglỽyd ar y|saỽl vren+
hined hynny. a|r heul a|oed yn|vchel ar yr awyr.
uch eu penn. a|r gỽres yn vaỽr. a chyscu a|doeth
arnaỽ. Sef a|wnaeth y|weisson. seuyỻ kasteỻu
eu|taryaneu yn|y|gylch ar peleidyr gỽaewar
yn|y|gylch rac yr heul. Taryan eur·grỽydyr a
dodassant dan y penn. Ac ueỻy y kyscỽys max+
en. ac yna y gỽelei vreidỽyt. Sef breidỽyt a|we+
lei. Y uot yn|kerdet dyffrynn yr avon hyt y blaen.
ac y vynyd uchaf o|r byt y|deuei. Ef a|tebygei vot  ̷ ̷
y mynyd yn gyfuch a|r awyr. a|phan deuei dros
y mynyd. ef a|welei y uot yn kerdet gỽladoed
teccaf a gỽastattaf a|welsei dyn eiryoet o|r parth
araỻ y|r mynyd. A|phrif auonyd maỽr a|welei
o|r mynyd yn kyrchu y mor. ac y|r mor rytyeu
ac y|r auonyd y kerdei. Py|hyt bynnac y kerdei
veỻy. ef a|doeth y aber prif|auon vỽyhaf o|r a|w+
elsei neb. a|phrif dinas a|welei yn aber yr auon.
a|phrif gaer yn|y|dinas. a|phrif dyroed amyl amliw+
aỽc a|welei ar y|gaer. a ỻynghes a|welei yn|aber yr
auon. a mỽyhaf ỻynghes oed honno o|r a|welsei neb
eiryoet. a ỻong a|welei ym plith y ỻynghes. a mỽy
o|laỽer a|thegach oed honno no|r rei ereiỻ oỻ. a|welei
ef vch y mor o|r ỻong. y neiỻ ystyỻen a|welei ef yn|eur+
eit a|r ỻaỻ yn aryanneit. Pont a|welei o ascỽrn
moruil o|r|ỻong hyt y tir. ac ar hyt y bont y teby+
gei y vot yn|dyuot y|r|ỻong. Hỽyl a|dyrcheuit ar
y|ỻong. ac ar vor a|gỽeilgi y kerdit a|hi. Ef a|welei
y dyuot y ynys deckaf o|r hoỻ vyt. a|gỽedy y|kerdei
ar draỽs yr ynys o|r mor py gilyd hyt yr ymyl eithaf
o|r ynys. kymmeu a|welei a|diffỽys a cherric uchel
eithyr agarỽ amdyfrỽys ny ry|welsei eiryoet y
gyfryỽ. Ac odyno ef a|welei yn|y mor gyuarwyneb
a|r tir amd yfrỽys hỽnnỽ ynys. ac y·rygtaỽ
a|r ynys honno y gỽelei ef gỽlat a|oed kyhyt y
maestir a|e mor. kyhyt y mynyd a|e choet. Ac
o|r mynyd hỽnnỽ avon a|welei yn|kerdet ar draỽs
m wlat yn kyrchu y mor. Ac yn|aber yr auon
ef a|welei prif gaer deckaf o|r a|welsei dyn eiryoet.
a|phorth y gaer a|welei yn agoret. a|dyuot y|r

 

The text Breuddwyd Macsen starts on Column 697 line 39.