Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 3.242 (Hafod 16) – tudalen 62

Meddyginiaethau

62

bara o heid a|chnewiỻon gỽedy dirisgler a bỽyta hỽn+
nỽ. Araỻ yỽ; morteru y rut drỽy gỽryf a|r|ganwreid.
ac|yfet y sud hỽnnỽ. Rac chỽydu gỽaet; berwi y vil+
ffyth drỽy win neu laeth a|e yfet a hynny a|e tyrr. neu  ̷
uerwi y betoni myỽn ỻaeth geifyr neu win a hỽnnỽ a|e
tyrr. Pỽy bynnac a|vo ry vras; yfet sud y ffenigyl a  ̷
hynny a|e kulhaa. O|r byd ỻidyaỽc; yfet apiỽm yn
vynych a hynny a weryt ỻit ac a|wna ỻewenyd.
Ot al* sarff yng|geneu dyn. neu o|r byd yndaỽ bryfet
ereiỻ byỽ; trawet arnyment ar win yn deỽ ac yfet hỽn+
nỽ ac ef a geiff rydit. O|r genir pryfet myỽn dyn;
traỽet deil y|ditaen ar win kadarn ac yfet ar|y gyth  ̷+
lỽg. Rac ỻyngher; yfet y uiolet a sud y plantaen. id est.
yr|erỻyryat. a gossot y ỻyssewyn hỽnnỽ ar|y vogel.
Arall yỽ taraỽ y uilffyth ar win. a|e yfet ar|y gythlỽng
unweith. a|dewant aỻan y dyd hỽnnỽ. Y dorri gỽaet+
lin. kymer y vilffyth a mortera drỽy vinegyr. a dot yn|y
froeneu. Araỻ yỽ; dodi y|geiỻeu myỽn gỽinegyrRac chỽ+
ydu; yfet y vilffyth myỽn gỽin mỽygyl yny vo iach. ~
Rac byderi o|at·glefyt; kymer vystyl bỽch a ỻaeth
bronneu a mel gloeỽ yn haỽddỽym. a|dot yn dy glus+
teu. medeginyaeth ny ffaela yỽ honno. Rac dy vlinaỽ
yn kerdet; yf y bore ỻoneit plisgyn wy o sud y ganỽ+
reid ac ny vliny y|dyd hỽnnỽ. Rac dy vedwi; yf y bo+
re loneit plisgyn wy o sud y betoni. Rac attal pissaỽ;
kymer dynat cochyon a|r|persli a|gỽna blastyr a|dot ar|y|werdyr.
Y waret dauadenneu; kymer risc helyc a vinegyr. a|dot ỽrthaỽ.