Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 99v

Brut y Brenhinoedd

99v

o tyr a dayar amyl. ac eyssyoes nyt mal y dyleyt anry+
dedv tewyssaỽc ac a enyt o tewyssegyon dyledaỽc. ka+
nys y gyt ar peth ar rodvt e dylyvt rody ymy a|e dyn+
as arpennyc a|e entev kastell megys ym gwelyt en
anrydedvs em plyth e|tywyssogyon ereyll. kanys teyl+
yngdaỽt a dylyet tewyssaỽc a deleyt y rody y tewyssavc
ac a hanffey o lyn tewyssogyon o pob parth. Ac en erbyn
henny e dywaỽt gortheyrn. Gwarhardedyc wyf y y g+
an vy gwyrda hyt na rodwyf y er ryw rodyon henny y
chwy kanys estraỽn kenedyl ywch a|phaganyeyt. ac vrth
henny ny delyaf y ech gwnevthỽr chwy en vn vreynt am ky+
wdavtwyr vy hỽnan. nyt er na rybwuchwn y ech gwnevth+
vr chwy en vn vreynt ac wynt namyn na|s llavassaf rac e ky+
wdaỽtwyr a gwyrda e teyrnas. Ac ar henny e dywaỽt h+
eyngyst. Arglwyd ep ef kanhyatta y my de was ty gwn+
evthvr ar y tyr ar rodeyst ty y my kastell en kymeynt ac
y damkylchynavn karrey megys e gallwyf y emlehav endav
y adeylat o byd reyt ym wrthav. kanys ffydlavn wuu my
a ffydlavn wuyf a ffydlavn vydaf y ty ac en ffydlonder y ty
e gwnaf ynhev e peth a damvnych y gwnethvr. Ac vrth
henny gwanhav a orỽc e brenyn wrth y amadrodyon ef
a gorchymyn ydav ellwng y kennadev hyt en germanya
y wahaỽd marchogyon ar ffrwst en kanwrthwy vdvnt.