Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 7v

Brut y Brenhinoedd

7v

ỽadaỽ y agheỽ. yn|y lle vfydhaỽ a orỽc rac
oỽyn a|thebygỽ a orỽc e gwnaey pob peth
o|r archey. kan kaffael o·honaỽ ynteỽ i eneyt
ef ac antygonỽs. Ac gwedy darvot hynny k+
an y kadarnhaỽ yn yr amser yd erchys brỽtỽs
ydaỽ y kerdỽs ynteỽ parth ac ar e lw. Ac yn y
lle ynachaf y|gwylwyr o|r gwerssylleỽ yn|y ac+
hỽb ac yn|y daly ac yn goỽyn ydav pa kerdet
oed arnav. ac yn goỽyn ydaỽ a|e yr bredychỽ
ed oed yn dyỽot. Ac yn y|lle megys kan dyrỽa+
wr lewenyd y|dywawt. yn kyflym hep ef do+
wch y gyt a my y kyrchw antygonỽs ar red+
ỽgỽm y o karchar brỽtỽs. ac a ydeweys ym
meỽn dyrysle yn llechw hep allỽ y dwyn a ỽey
pellach rac pwys yr heyern hyt yny kaffvn ky+
morth. Ac|val yd oedynt yn amhev a dywedey y
nachaf vn yn dyỽot ac yn|y atnabot. Ac yn|y lle k+
erdet y gyt ac ef hep pedrỽs a wnaethant ac
galw paỽb o|r gwylwyr ar gwerssylleỽ ereyll y
gyt ac wynt hyt y|koet y|dywedassey ef adaỽ anty+
gonvs yn llechw. Ac gwedy|ev dyỽot hyt yno ky+
ỽodi a orỽc brỽtỽs a|e kytymdeythyon y gyt