Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 59v

Brut y Brenhinoedd

59v

y kaer keynt ef a weles yn|y lle honno llw gwyr rỽ+
ỽeyn ac eỽ pebylleỽ ac eỽ llỽesteỽ gwedy ry dysky+
nnỽ yn y glynn hỽnnỽ. kanys aỽarwy ỽap llwd a|e
dỽgassey hyt y lle honno wynt y keyssyaỽ dwyn ky+
rch nos yn dirybỽd am penn kasswallaỽn. Ac yna hep
ỽn gohyr gwedy gwybot o|r rỽueynwyr bot y brytan+
yeyt yn dyỽot yn dyannot gwyscaỽ amdanadỽnt a|w+
naethant eỽ harỽeỽ a gossot eỽ marchogyon yn ỽydy+
noed. Ac yna yd aeth aỽarwy ỽap llwd a|phym myl o
wyr arỽaỽc ygyt ac ef. ac ym meỽn llwyn koet oed yn
agos ỽdvnt ymkỽdyaỽ yn hỽnnỽ hyt pan ỽey o·dyno y ga+
lley gwneỽthỽr nerth a|chanwrthwy y Wlkessar. Ac|gwedy
darỽot yr brytanyeyt o|r parth arall gwyscaỽ amdanad+
ỽnt ac ympery. nyt annodassant o pob parth newydyaỽ
agheỽoelyon dyrnodyeỽ. Ymkyrchỽ a wneynt y bydy+
noed ac ellwng eỽ gwaet y redec. Ac o pob parth y syrth+
ynt y kalaned yn ỽeyrw megys y syrthynt y|deyl y ar y g+
wyd mys hydref pan ỽey ỽaỽr y|gwynt. Ac|ỽal yd oedy+
nt|yỽelly yn ymlad ynachaf aỽarwy ỽap llwd a|e|ỽydyn
kanthaỽ yn kyỽody o|y lechỽa. ac o|r tỽ yn ol yn kyrchỽ
bydyn casswallaỽn yr hon oed yn kynhal kedernyt