Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 58v

Brut y Brenhinoedd

58v

honaỽ ef y ỽeynt wudỽgolyaeth honno trwy
ỽy nerth. i. y gwnaetham nynheỽ gwylyaỽl
lewenyd ac anrydedy en tadolyon dwyweỽ.
Ac gwedy perffeythyaỽ o·honam ny pob peth o|r
a perthyney ar e|dwyweỽ. y damwennyỽs yr+
rwng deỽ neyeynt yn tyfỽ kyfryssed am wu+
dỽgolyaeth gwarae palet. Ac gwedy kaffael
o|m ney ynheỽ y wudỽgolyaeth. enynnỽ a orỽc
y llall o enwyr yrlloned a dyspeylyaỽ cledyf
a cheyssyaỽ llad penn ỽe ney ynheỽ. Ac ysef a
orỽc ynteỽ gochel y cledyf ac|yn y kyffryssed h+
ỽnnỽ eyssyoes syrthyaỽ ney y brenyn. ar y
cledyf ac y bỽ ỽarv. Ac gwedy kennataỽ h+
ynny yr brenyn. gorchymyn ac erchy y mynh+
ev rody ỽe ney y y dyodef braỽt y lys ef yn dy+
al y ney ynteỽ. Ac gwedy na|s rodỽn ynheỽ ỽe
ney yn|y ewyllys ef e deỽth ynteỽ a|e holl lw ka+
nthaỽ am pen ỽe kyỽoeth ynheỽ a|e anreyth+
yaỽ a|e losky. Ac wrth hynny yd wyf y·nheỽ yn
erchy de trvgared ty. ac yn keyssyaỽ porth a
nerth y kenhyt ty y keyssyav veg kyvoeth
ymy tracheỽyn hyt pan ỽo trwy ỽe nerth
ynheỽ am porth y gellych tythev goreskyn y+
nys prydeyn. Ac o hyn na phedrwssa dym