Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 18v

Brut y Brenhinoedd

18v

tat y vrỽtỽs.
AC gwedy kyweyryav a llvnyethỽ pob peth ar
hyt yr ynys yn tagnheỽedỽs ac adeylat y kaer
ar dynas. kyscỽ a orvc brỽtỽs y gyt ac ygnogen y wreyc
a|thry meyb a anet ydaỽ o·honey. sef oed enweỽ yr
rey hynny. Locrinvs. Kamber. Albanactỽs. Ac ym p+
enn y pedwared wlwydyn ar rỽgeynt gwedy y dyỽ+
odedygaeth y enys prydeyn y bv ỽarỽ brỽtvs. ac y
cladwyt yn y kaer a adeylassey e|hỽn yn anrydedỽs.
Ac yr rannassant y ỽebyon yr ynys yn teyr ran yr ry+
gthỽnt. Ac y locrinỽs kanys hynaf oed y dygwyd+
ỽs yr ran perỽed o|r ynys yr hon a elwyr lloegyr o|e en+
w ef. Ac y kymyrth kamber o|r tỽ arall y hafren yr ra+
nn a elwyr o enw enteỽ kymry. Ac y kymyrth alba+
nactvs y gogled yr rann a elwys ynteỽ o|e enw ef yr
alban. A honno a elwyr yn yr amseroed hyn yscotlont.
Ac gwedy eỽ bot e velly yn tagnheỽedỽs trwy hyr am+
ser y deỽth hỽmyr brenyn hỽnavt a llyghes kanth+
aỽ hyt yr alban. ac gwedy ymlad ac albanactvs y lad
a orvc a chymell y pobyl oed gyt ac ef ar ffo hyt ar locri+
nvs. Ac gwedy gwybot y kyfranc honno o locrinvs ky+
mryt kamber y ỽraỽt a orỽc y gyt ac ef a chynnỽllaỽ
ev llỽ a chyrchv yn erbyn hỽmyr vrenhyn hvnavt h+
yt|eglan yr avon a elwyr hvmyr. ac ymlad ac ef a|e