Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 98v

Brut y Brenhinoedd

98v

hin yr affric hyt yn iwerdon. a dothoed a llyghes
diruaỽr gantaỽ y werescyn iwerdon. Ac 
yna trỽy vrat y ssaesson y doeth Gotmỽnnt yr
alban yr tir. A thrugein llong a chant llong
gantaỽ. yn|y ran honno yd oedynt y saesson.
twyllwyr heb vedyd arnadunt. Ac yn|y ran
arall yd oed priawt genedyl yr ynys. A theruysc
ac anuundeb y redunt. A gỽedy duunaỽ y saes+
son a gotmỽnt; ymlad a|wnaethant. A cheredic
vrenhin. A gỽedy ffo keredic y erlit o dinas
pỽy gilyd hyt yn circestir. Ac yna y doeth
Ymbret nei y lewis vrenhin freinc. A gỽrha+
u y gotmỽnt gan ammot y ganhorthỽy+
aỽ ynteu o|r gotmỽnt hỽnnỽ ỽrth werescyn
teyrnas ffreinc ar tor y ewythyr. kanys her+
wyd y kadarnhai ef yn aghefreithaỽl yr
 deholissit ef y ymdeith ohonoi*. Ac o|r di+
wed gỽedy kaffel y dinas a|e losci; ymlad kat
ar vaes a wnaethant. A cheredic vrenhin.
A|e gymhell ar ffo trỽy hafren hyt yg kym+
ry. Ac ny orffowysswys Gotmỽnt yna eo* de+
chreuedic irlloned o lad a llosci y dinassoed ar
kestyll ar treuyd. hyny daruu idaỽ dileu holl
ỽyneb y teyrnas hayach o|r mor y gilyd o ys+
colheigon a llygyon heb trugared o flam a chle+
dyf a distrywei hyt y prid. Ar hyn a diaghei
o|r truan aerua honno a ffoynt y ynnyalỽch
y geissaỽ amdiffynt eu heneiteu Py peth
genedyl lesc gywarsagedic o diruaỽr a gorthrỽm.