Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan i – tudalen 70r

Brut y Brenhinoedd

70r

a|y wyr hyt yn lle y gelwit caer gynan. a mynet
yno mewn castell. Ac ev hymlit a oruc emreis
gan ev llad val y|mordiwedei ac wynt. Ac yna
eilweith ymvydinaw a|orugant a|llad llawer o
bop tu. ac o|r diwed y doeth bydin gwyr llydaw yr
saesson. ac ev tyllu ac ev gwasgaru. drwi dysc y
gwyr pennaf onadunt. Ac id|oed eidol iarll caer
loew yn ymgeissiaw a hengist y ymgyhwrd ac
ef. Ac yn|y diwet yd ymgafsant yll deu; ac ymfust
yn greulon a orugant yny welit y tan oc ev har+
veu megis mellt lleuchadenawl ymlaen taran.
Ac val y bydynt uelly; ynychaf gorleis iarll a|y
vydin yn dyuot attadunt. ac yn diannot gwas+
garu y saesson. Sef a oruc eidol yna o|hyder hyn+
ny; kymryt hengist erbyn baryfle y benfestin a|y
dwyn hyt ym|pheruet y vydin e|hvn. ac o hyt y|lef
dywedut a|oruc. kyuerssenghwch weithion y|saesson
neur o|r|uuwit arnadunt. canys caffat hengist. Ac
o hynny allan ffo a oruc y saesson. ac odena y ffoas
Octa vab hengist a rann vaur o|r llu; hyt yng|kaer
efrawc. Ac ossa y gevynderw a rann arall o|r llu; a
ffoassant hyt yng|kaer alklut. ac yna ymerbynieit
ac emreis. A gwedy goruot o emreis arnadunt; ef
a gauas y gaer. ac yna y bu tri·dieu; yn peri cladu y
calaned a ledessit yn|y anghen ef. a medeginaethu y
rei brathedic. a bwrw ev lludet wynteu. Ac yna yd
aeth emreis y gymryt kynghor am hengist. Ac yd
oed yn|y gynghor yna eidal escop caer loew. braud
oed hwnnw y eidol iarll caer loew. A phan welas