Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 210r

Ystoria Bown de Hamtwn

210r

844

chymryt a|oruc kaỽ o brydein gỽaet y
widon a|e gadỽ ganthaỽ. ~  
A C yna y kychỽynnỽys kulhỽch. a
goreu uab custennin gyt ac ef. a|r
saỽl a buchei drỽc y yspadaden pennkaỽr.
a|r anoetheu gantunt hyt y lys. A dyuot
kaỽ o brydein y eiỻaỽ y uaryf. kic a|chroen
hyt asgỽrn a|r deu glust yn ỻỽyr. ac y dyỽ+
aỽt kulhỽch. a eiỻỽyt itti ỽr. Eiỻỽyt heb
ynteu. ae meu y minneu dy uerch di. weith+
on. Meu heb ynteu. ac nyt reit itt diolỽch
y mi hynny. namyn diolỽch y arthur y
gỽr a|e peris itt. O|m bod i ny|s kaffut ti hi
vyth. a|m heneit inheu ymadỽs yỽ y|diot.
Ac yna yd|ymauaelaỽd goreu mab custen+
hin yndaỽ herỽyd gỽaỻt y|penn. A|e lus+
gaỽ yn|y|ol y|r dom. a|ỻad y penn a|e dodi
ar baỽl y gatlys. A goresgyn y gaer a|oruc
a|e gyuoeth. a|r nos honno y kyscỽys kul+
hỽch gan olwen. a|hi a uu un wreic idaỽ
tra|uu vyỽ. A gỽascaru ỻuoed arthur paỽb
y wlal*Ac ueỻy y kauas kulhỽch olwen
merch yspadaden penn·kaỽr. ~ ~ ~ ~ ~ ~

845

Y *N hamtỽn yd oed Jarỻ a|elwit giỽn
ac aruer a|wnaeth na vynnei wreic
yn|Jeuengtit. A gỽedy hynny
pann ymdreiglaỽd parth a|e heneint
y gỽreickaaỽd. Sef gỽreic a|uynnaỽd
gỽreic ieuanc tu draỽ y uor. a honno a|oed
yn karu gỽr ieuanc arderchaỽc oed amhe+
raỽdyr yn|yr almaen. Ac eissoes yn|y kyf+
amser hỽnnỽ y kauas ueichogi o|r rac+
dywededic giỽn y gỽr priaỽt. a phan deuth
amser. mab a anet a elwit boỽn. A|r mab
hỽnnỽ a|rodet ar uaeth att varchaỽc ky+
uoethaỽc. a elwit sabaoth. a gỽelet o|r iar+
ỻes y|jarỻ yn ỻithraỽ parth ac amdrym+
der heneint. y dremygu a|oruc a|e ys+
gaelussaỽ o garyat y rac·dywededic
amheraỽdyr ieuanc. Ac anuon kennat
a|ỽnaeth att amheraỽdyr yr almaen. ac
adolỽyn idaỽ yr y charyat hi. vot a ni+
uer o uarchogyon aruaỽc gyt ac ef
duỽ kalan mei yn fforest yr iarỻ yn
ymgudyaỽ yndi. a|hitheu a|barei y|r
iarỻ ac ychydic o|niuer ysgaelusaf
vynet y|r fforest. Ac yna y gaỻei ynteu
lad penn y iarỻ. a|e|anuon idi hitheu
yn anrec. ac o hynny aỻan y geỻynt
ỽynteu bot ygyt yn dideruysc. Y
gennat a gerdaỽd y|r almaen. ac a|ouyn+
naỽd y|r amheraỽdyrY mae yn ỻys idaỽ
a|elwit kalys. Tu ac yno y kerdaỽd
y gennat. ac y|r calys y doeth. a dy+
gỽydaỽ ar|benn y lin rac bronn yr
amheraỽdyr. a|chyuarch gỽeỻ idaỽ.
ac yn dirgeledic menegi y genadỽri
idaỽ. a|ỻaỽen uu yr amheraỽdyr ỽrth
y gennat. a rodi amỽs idaỽ a chym+
eint ac a|uynnei o eur ac aryant idaỽ
yn ychỽanec. ac erchi idaỽ mynet
dracheuyn att y wreic vỽyhaf a|garei.
a|dywedut idi y gỽnaei ef pob peth o|r
a archyssei hi ida* ef yn oet y dyd.
a|r gennat a doeth dracheuyn hyt
yn hamtỽn att y iarỻes. a|menegi

 

The text Ystoria Bown de Hamtwn starts on Column 845 line 1.