Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest)

 

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) contains 374,879 words in 604 pages.

View the text of the manuscript.

View the TEI Header metadata.

Search within the manuscript.

Consult the wordlist.

Texts in Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest):

p1r:1 :1 Ystoria Dared (History)
p8v:31 :1 Brut y Brenhinoedd (History)
p58r:230 :20 Brut y Tywysogion (History)
p89v:376 :10 Gildas Hen Broffwyd (History)
p90r:377 :21 Cantrefi a Chymydau Cymru (Geography)
p91r:381 :1 Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin (Romance)
p98r:409 :23 Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel (Romance)
p111r:460 :9 Ystoria Carolo Magno: Can Rolant (Romance)
p117r:484 :22 Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin (Romance)
p121v:502 :19 Delw'r Byd (Geography)
p125r:516 :28 Cronicle (History)
p126r:520 :1 Hwsmonaeth (Wisdom)
p127v:527 :40 Saith Doethion Rhufain (Wisdom)
p134v:555 :11 Breuddwyd Rhonabwy (Mabinogion)
p139r:571a :1 Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth (Wisdom)
p143r:585 :24 Sant Awstin am dewder y ddaear (Geography)
p143r:585 :32 Hyn a ddywedodd yr Enaid (Wisdom)
p143r:585 :39 Yr Eryr yng Nghaer Septon (Wisdom)
p144r:588 :27 Trioedd Ynys Prydain (Wisdom)
p144r:588 :41 Pan aeth llu i Lychlyn (Wisdom)
p144r:589 :26 Trioedd Ynys Prydain (Wisdom)
p147r:600 :3 Cas Bethau (Wisdom)
p147r:600 :16 Enwau ac Anrhyfeddodau Ynys Prydain (Geography)
p149r:605 :1 Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen (Romance)
p154v:627 :1 Owain (Mabinogion)
p161v:655 :10 Peredur (Mabinogion)
p172r:697 :39 Breuddwyd Macsen (Mabinogion)
p174r:705 :28 Cyfranc Lludd a Llefelys (Mabinogion)
p175r:710 :15 Y gainc gyntaf (Mabinogion)
p179v:726 :42 Yr ail gainc (Mabinogion)
p182v:739 :34 Y drydedd gainc (Mabinogion)
p185v:751 :13 Y bedwaredd gainc (Mabinogion)
p190r:769 :7 Geraint (Mabinogion)
p200v:810 :1 Culhwch ac Olwen (Mabinogion)
p210r:845 :1 Ystoria Bown de Hamtwn (Romance)
p231r:928 :11 Meddyginiaethau (Medical)
p233v:939 :6 Y Misoedd (Medical)
p234r:940 :1 Gollwng Gwaed (Medical)
p234r:940 :32 Argoelion y Flwyddyn (Natural History)
p234r:941 :29 Meddyginiaethau (Medical)
p235r:945 :27 Campau'r Cennin (Medical)
p235v:947 :25 Ansoddau'r Trwnc (Medical)
p236v:950 :21 Meddyginiaethau (Medical)
p238r:956 :9 Llythyr Aristotlys at Alecsander: Rheolau Iechyd (Medical)
p239r:960 :1 Diarhebion (Wisdom)
p242v:974 :36 Mabiaith Hengyrys o Ial (Wisdom)
p242v:975 :8 Delw'r Byd (Geography)
p248v:998 :40 O'r Ddaear hyd at y Lloer (Natural History)
p248v:999 :19 Brut y Saeson (History)
p254r:1020 :1 O Oes Gwrtheyrn Gwrthenau (History)
p264r:1057 :1 Diarhebion (Wisdom)
p271r:1085 :1 Amlyn ac Amig (Romance)
p279r:1117 :1 Gramadeg y Penceirddiaid (Grammar)

Digital images of the Jesus 111 (Llyfr Coch Hergest) manuscript are available at the Oxford Univesity website.