Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 68r

Brut y Brenhinoedd

68r

189

gan aghyuyeith genedyl
saessonn yn|troi yr enỽ ueỻy.
ac eissoes kywreinach y gỽne+
ynt y saesson gan gadỽ eu
duvndeb ac eu|tagneued y+
rygtunt. ac yn|diwhyhyỻaỽ
y tired. Ac yn|adeilat y dinas+
soed a|r kestyỻ. Ac ueỻy gỽe+
dy bỽrỽ arglỽydiaeth y bryta+
nyeit y arnadunt yn aỽr yn
medu hoỻ|loeger. ac edeles+
tan yn|dywyssaỽc arnadunt
yn gyntaf o|r saesson a|wisgỽ+
ys coron ynys prydein. Ac o
hynny aỻan digenedylhau
a|wnaeth y kymry y|ỽ vry+
tanaỽl uoned a|e theilygdaỽt.
hyt na aỻassant byth gỽedy
hynny enniỻ teilygdaỽt y
deyrnas. Namyn gỽeith+
eu y·rydunt e|hunein. 
Gỽeitheu y·rydunt a|r|saes+
son yn ryuelu. Ac yn|kyn+
nydu gỽastat aeruaeu. 
Ac ueỻy y|teruyna brut y|brenhined.
A Renhined* y rei a
uuant o|amser hỽn+

190

nỽ aỻan yg|kymry. y gara+
daỽc o lan garban uyg|kyt+
werswr y gorchymynnaf|i
eu|hysgriuennu. A brenhi+
ned y saesson y wilim mal+
meson. Ac y henri haỽnte+
dỽn. Y|r rei hynny yd archaf
i dewi. a brenhined y bryta+
nyeit. kanyt yttiw gan+
tunt y ỻyuyr brỽtỽn hỽnn.
Yr hỽnn a ymchoeles gỽaỻ+
ter archdiagon ryt ychen o
vrytanec yg|kymraec. 
Yr hỽnn yssyd gynnuỻedic
yn wir oc eu hystoryaeu ỽy.
yn enryded y|r racdywededi+
gyon dywyssogyon hynny.
ar y wed honn y prydereis
ynneu y ymchoelut ef
yn ỻadin ~
Y  ỻyuyr hỽnn a yscriuennỽ+
ys howel vychan uab
howel goch o|uueỻt yn ỻỽ+
yr ony|s|gỽnaeth agkof a+
daỽ geir neu lythyren. o
arch a gorchymun y vaester