Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 29r

Brut y Brenhinoedd

29r

33

lad y nos hyt tra|uei y
rei ỻudedic o|ymlad y dyd
yn gorfoỽys. Ac ereiỻ diflin
a|ossodit y wylaỽ y pebyỻeu
rac ofyn kyrch deissyueit
y gan eu gelynyon. Ac o|r
parth araỻ yd oed wyr y
kasteỻ yn|amdiffyn y kas+
deỻ ac eu heneideu. ac o bop
keluydyt o|r y geỻynt ỽyn+
teu yn gỽrthỽynebu y eu
peiryanneu ỽynteu. A gỽ+
ers yd ymledynt ỽynteu o
daflu. gỽers o saethu. gỽ+
ers o vỽrỽ brỽnstan tode+
dic am eu|penneu. ac ueỻy
yd|ymdifferynt yn ỽraỽl.
Ac yna gwedy gossot o
wyr groec hỽch ỽrth y kas+
deỻ. a dechreu y gladu y a+
danaỽ. Sef a|ỽnaethant
ỽynteu bỽrỽ dỽfỽr brỽt
a than gỽyỻt o|r casteỻ am
eu penneu. ac ueỻy eu
kymeỻ y fo y wrth y kas+

34

teỻ. ac eissoes o|r diwed
o eisseu bỽyt. a|pheuny  ̷+
dyaỽl ymlad yn eu bli+
naỽ. anuon kenadeu a|+
naethant att vrutus y
erchi idaỽ kanhorthỽy
am rydit udunt. Kanys
ofyn oed arnunt eu gwa+
hanu ac eisseu ymborth
goruot arnunt rodi eu
kasteỻ. A|gwedy dywe+
dut hynny ỽrth vrutus
medylyaỽ a|oruc pa|wed
y gaỻei ef y rydhau hỽy.
ac ovynhau a|wnaeth yn
vaỽr na|s gaỻei rac ovyn
coỻi y meint gỽyr a|oed
idaỽ. ac nat oed gantaỽ
ynteu eithyr hynny ual
y gaỻei rodi kat ar uaes
y wyr groec. A gỽedy
medylyaỽ pop peth. sef
y kauas yn|y gyghor dỽ+
yn kyrch nos am|eu penn
a|cheisaỽ tỽyỻaỽ eu gỽyl+
wyr.