Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 40r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

40r

heb y dial. kyrchỽn cesar augustam tra uo an nerth
gennym ac na ochelỽn treulaỽ an buched yn|y
hamỽyn. Ac nyt digywilyd yn o gadỽn a oruc
o gewilyd heb y dial. nyt haỽd bot yn ffydla+
ỽn gatholic yr hỽn yssyd yn wir pagan. A
phan daruu y rolond teruynu y ymadraỽd.
ny|s attebaỽd charlymayn namyn ymodi by
leỽ y varyf lỽyt oyd ar hyt y dỽy|uron. Ac
ny duunaỽd neb o|r ffreinc. ac nyt anuuna+
ỽd. namyn gỽenlyd hỽnnỽ a|gyuodes y uy+
nyd y ỽrthynebu* y gyghor. Nyt canmole+
dic heb y gỽenwlyd kyghor a drossei y seber+
wyt ac a|lesteiryo lles ac adỽynder. Ac nyt
lles gỽrthot y neb a vynho tegneued a|dỽyn+
deb. dielỽ yỽ gantaỽ an gỽayt ni ac an agheu.
A ennyc gỽrthot varsli y ỽrth ffyd grist. Ac
an kyuundeb ninheu. y may ynteu yn medy+
lyaỽ pỽyll heb dỽyll pan vo yn adaỽ gỽystlon
yn. canyt haỽd credu bot tat a|drymycco by+
wyt y vab kyn bỽynt paganyeit. Paham y
coffa rolond i ediueiraỽc y peth a wnel pan vo
yn dyuot yr yaỽn. Ac na ỽrthyt duỽ ediue+
iraỽc. A gỽedy ymadrodyon gỽenwlyd. Na+
im a gyuodes y vynyd rac bron charlyma+
yn yr hỽn a dangossei  lỽydi a|y oyt a|y brud+
der y vot yn dosparthus. a chreitheu a gỽelio+
yd ry|gaỽssei y vot yn deỽr. kanmaỽl heb ef 
a chyt·synedigayth a obryn canyhadu kyghor
a dyuno ar les ac adỽynder. titheu vrenhin