Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 38v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

38v

lym a|llyma varch it yn anreg y gan oger
yssyd well no|r teu di a mi a debyga y tal cant
ohonaỽ. Ac yna yd ysgynỽys rolond yn
gyflym heb dodi y droyt yn|y warthauyl
nac ymauayl ar goryf. y sarassin wedy 
yr gyuot yn|y seuyll. A|thynnu  elle y cle+
dyf ac a|y daryan yn ymdiffyn yn rymus
a roland a deuth parth ac attaỽ.  
ac a dynnỽys dỽrndal allan. ac a drewis
kymeint ac a gyuaruu ac ef a|y taryan
hyt y mays. Clarel a ymdiffer in
ladaỽd yn drut. ac a welas eissoys  thyn+
ei idaỽ. ac a dywaỽt ỽrth  
ef gedỽch ym vy eneit  erỽch vi yn d+
ỽys adolỽyn yỽ gen  vaỽr gad+
arn a wnaythat  haf oho+
naỽch val y gallỽyf rodi vyg cledyf attaỽ
a rolond a gymerth y gledyf y gantaỽ a|hỽ+
ynt a dugant idaỽ y du ymdeithic y llad ys+
sit brenhin niniuent y arnaỽ. ac yna y kaỽ+
sei y kedymdeithyon bonhedigeid hyny di+
gaỽn o ymwan. A chlarel ygkarchar ga +
tunt. ac yn tybygu y gellynt y dỽyn a| +
regu y charlys kyn kerdet onadunt hagen
vn villtir yd oyd udunt peth arall  
ynt ymdanaỽ a vei vỽy kany  d dy 
sarasineit ym·gynull y gyt p  un  crist a
mil. val y gellit y hamkanu ac hỽynteu
yn clybot kyrn y rei hyny. ac yn gweled eu