Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 23r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

23r

hanffo gỽayth. gỽr bonhedic y rot vrth wedy hy+
ny. Heb yr otuel a ninheu a ỽybydỽn hyny  
aỽr hon a llymma viui yn baraỽt od ydỽyt  
yn keissaỽ ymwan heb ef. ythwyss ac yd ỽy 
y bore a uore yr weirgla d na bo ua  yn vn  
vn. heb y rolont a gỽna ditheu b  dia 
ydewy yno. hỽde vy ffyd heb yr otuel a eda 
amryayth o|m holl ewyllis y deuaf ar neb oho+
nam ny del y uot yn llỽfyr kyuadef byth. ac
yn bo  arnaỽ torri y yspardu eu ỽrth y sod+
leu yn cỽtta. ac na bo vrdedic byth yn llys o hy+
ny allan ac ar hyny ym·ffydyaỽ a wnaythant
val y  oed di gel gan pob vn onadant y de ei
y gilyd Ac yna y dywaỽt charlys o ỽeint
di  niỽ ỽrth y saracin yr y|ffyd y  yndi heb
ef. i a blỽyfogayth y|th wlat y|th   nda 
A phỽy dy enỽ. Otuel  heb y saracin
yỽ vy enỽ. A mab ỽyf y ga e vrenhin gỽr a
ladaỽd y dynyon mỽy noc o gelly di y|th holl
gyf yth yr aỽr hon am keuynderỽ yỽ garsi
vrenhin. am hewythyr oed ffer agut  ref
y veibon a elwir nazared. a ladaỽd rolond ef.
Ac a u  y bore y dialaf inheu arnaỽ ef yn
anrugaraỽc. heb y brenhin bonhedic digaỽn
vy* tu* a dywedy. Ac yna galỽ a wnayth ar rei+
ner gỽas y wely attaỽ ac erchi idaỽ kymell
heb ef y genat ef hon. gyt a|thi a dỽc ef. y dyger
ner vygkyueillt a dyro idaỽ gansỽllt yn lle
y vỽyt a|chansỽllt ereill dros y varch. Ac ody+