Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 7v

Peredur

7v

15

A racdaw yd|aeth peredur odyna i diffe+
ith goedyd ac anialwch. Ac yn diben
y diffeith goet mawr ef a|weles kaer
vawr ideoc a gwyd weli hir dissathyr
yn|y chylch a|thyrev amyl arnei ac
y|r porth y doeth ac ag|arllost y waew
hyrdu y|porth ac yn|y lle ynechaf was
melyngoch achul ar vwch* vvch i ben
yn rodi yn y dewis ay i ellwng y|mewn
ay yntev menegi i|benadur y gayr i
vot gorev gennyf eb·y|peredur menegi. i.
benadur y gayr vy mot a|r gwas a
venegis vot peredur yn|y porth ac yn gyf+
lym y|doeth i agori. ac y|neuad a oed
yno y doeth. Ac ef a welei yn|y neuad
deuna*|weis o weission kulgocheon.
yn vn diwygyat pob vn onadunt a|e gi+
lid yn vn dwf yn vn|osged vn wisc. A lla+
wen yewn vv y gweission wrth peredur
a|y diarchenu a orugant ac ymdidan
ac ef. ac ar hynny ef a|welei pvm mor+
wyn yn|dyuot o|ystavell y|r neuad a
diev oed ganthaw na|welsei erioet
dyn kymryt a|r bennaf onadunt a hen
wisc o bali amdanei. ac yny gwelit y
chnawt yn noeth trwy yr|en bali gw+
ynnach oed no blawt y grissiant. y gwa+
llt hithev a|y dwyayl duach oed no.
muchud caboledic. Deuvann goche+
on a oed yn|y devrud cochach oydynt
no fion. A chyuarch gwell a|wnaeth y
vorwyn honno i|baredur. a mynet dwyl+
aw ymwnygyl ac eiste y·gyda ac ef. Ac
ar hynny ef a|welei dwy vanaches
yn dyuot y|mewn a|chostrel yn llawn

16

o|win y|gan y|neill a chwe|thorth o uara
cann gan y llall a dywedut wrth y vor+
wyn arglwydes duw a wyr hep wynt
na bu y|r govent yngot heno o|vwyt
a diawt namyn kymyn arall hyn.
Sef a|wnaethbwt am hynny o vwyt
a|llynn i|rodi rac bron peredur j erchi idaw
ef kymryt a|vynnei ohonaw. Nyt velly
eb·y|peredur y|gwneir am hynn o vwyt a|y
ranv ef hun yn orev ac y|medrod kys+
tal i bawb a|y gilid o hynny. A phann
darvv udunt bwyta govyn a|oruc peredur
lle i gysgv. Ac yna yd|aethbwyt ac ef i
ystauell dec da i|threfnat. J wely hard
o hen dillat. Ac i gysgu i hwnnw yd|aeth
peredur. Ac yna y kyghores y gweission cul+
gocheon y|r vorwyn mynet i ymgynyc
y|peredur ay yn wreic ay yn orderch. Y·rof. i.
a duw eb hi peth a|weda yn drwc i vorwyn
heb vot idi achaws a gwr erioet mynet
y ymgynyc i|wr o|r|byt. Pay yv|erchi
innev a|wnaei yr unben digewilid oed
gennyf wneuthur a|vynnei. myn yn kret
ni eb wynt oni wnei di hynny ni a|th a+
dwn di y|th elyneon yn diannot. Ac yna
y kyuodes y|uorwyn yn o athrist a|thrwy
eigyon ac wylaw egori drws yr ysta+
vell a|chan y drws yn egori a hithev yn
wylaw deffroi a oruc peredur a govyn y|r
vnbennes a|wnaeth paham yd wylei. mi a
vanagaf ytty v|arglwyd heb hi. Jarll
kadarn fenedic oed vy|nhat. i. a|marw
vv a gorev iarlleth oed honn yn|y deer+
nas Ac nyt oed o|etived namyn myui
a mab iarll arall a|m erchis innev y|m tat