Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 56r

Y Groglith

56r

205

yd|oed Iessu ym|bethania yn|ty sim  ̷+
on glawr; Y doeth gwreic attaw
a llestreit   o|ireit gwer+
thvawr genthi ac val yd|oed yr
arglwyd yn gogwydaw dinev a
oruc y|llestreit o|jreit am y|benn
a|ssorri a|oruc y disgyblon am hyn+
ny a govyn paham y|kollit yr ir  ̷+
eit ac ef a|ellir y|werthv yr lla  ̷+
wer a|y rodi y|anghanogyon a jessu
a|wybv hynny ac yn ateb vdvnt
y|rodes paham y|sorrwch·wi wr  ̷+
th y wreic kanys llavvr da a|orvc
hi yrof. i. kanys yn wastat y|keff  ̷+
wch chwi anghanogyon ygyt
a chwi ac ny cheffwch·i. vyvi
Yr ireit a anvones honn ar vy|corff
i arwyd vy cladv i yw hynny a|mi
a|dywedaf pa le bynnac o|r holl vyt
y pregether yr evenygyl hwnn
y koffeir ac y|dywedir gwneithur
o|r wreic honno y gweithret hwnn
yrof|i Ac yna yd|aeth vn o|r
deudec nisgybyl Iudas ysgari+
oth oed y henw ar dywyssogyon
yr efeirieit a|govyn vdvnt
pa beth a|rodeint idaw ef ac
yntev a|y rodei ef vdvnt wy
Sef yd|anvon·assant idaw;
xxx.d; ac odyna y keissyawd
yntev le ac amser o|y vredychv
yntev ef ar dyd kyntaf y
govynnawd y disgyblon y Iessu

206

pa le y|mynnei ef vot y basc idaw
Yntev a|erchis vdvnt wy mynet ar
nebvn a|dywedut idaw y|gan yr
athro y may vy amsser. i. yn agos
ygyt a|thydi y|gwnaf. i. vym|pasc
vi a|m disgyblon Ac val yd erch+
is Jessu vdvnt y|gorvgant wyn  ̷+
tev Ac wedy gosber eiste a|orvc
ef a|y disgyblon Ac ag|wynt yn
bwyta y|dwot ef mi a|dywedaf
ywch yn lle gwir y|may vn o+
honoch a|m ryd. i. A|thristav a|or  ̷+
vgant wyntev oll a|govyn o|bob
vn onadvnt ar|neilldv ay myvi
ay minhev Y nep yssyd yn rodi
y law ygyt a|mi yn|y dysgyl hwn+
nw a|m ryd. i. A|mab dyn a|gerda
val yd|ysgrivennir ohonaw Ac
eissioes gwae ef hwnnw yr hwnn
y|rodir mab dyn drwydaw; da
vv·assei idaw na enit Ac yna
y|govynnawd Judas ay myvi
athro yw hwnnw Heb ry|dywedeist
eb yntev Ac yna y|kymyrth Iessu
 y bara a|y vendigaw a|y
dorri a|y rodi o|y disgyblon a
dywedut wrthvnt kymerwch+
i hwnn vy corff i yw hwn a|ch  ̷+
ymryt y karegyl a|y rodi vdvnt
a|dywedvtt wrthvnt; Yfet pa  ̷+
wb ohonawch|o hwn kanys vyng
gwaet i yw y newydedyf ac
a|ellyngir dros lawer yr madev