Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 15r

Peredur

15r

45

nam adev ohonauch chwi bot yn
wyr ym ac val y kyfrivassant ev
hvneyn ev cost a|y trevl peredur a|y ta+
lod vdunt. ac odyna y kerdawd peredur
y geissiav chwedlev y wrth y wreic a
rodes y maen ydaw. Ac ef a doeth i dyf+
fryn teccaf yn|y byt. Ac ar yr avon a
oed yno ydd|oed melynev amyl a lla+
wer o velinev gwynt ac o bebellev ef
a welei aneiryf ac yn amraval eu lliw
ac eu harwydyon sef y kyuarvv ac
ef gwr gwinev teledyw ac agwed
saer arnaw sef y govynnawd peredur
i hwnnw pwy oed sayr wyf a ffenn me+
lynid ar y melinev rakw oll. A gaffaf
i. eb·y peredur lety gennyt heno Ac ar+
ryan echwyn y brynnv bwyt a llynn y
mi ac y|th dolwyth dythev a mi a|y ta+
laf yt kynn vy mynet odyma keffy
eb·yr hwnnw. ac yna y govynnawd peredur
y|r melinid pa dygyuor oed hwnnw y
may y neill beth eb·y|melinid ay dy han
ti o bell ay dy uot yn ynvyt. yna y|mae
eb·y melinid amerodres cors·dinobyl vaur
ac ny myn honno namyn y gwr dewr+
af a|r marchauc gorev kanyt|reit idi
hi wrth da. sef y|mae yn kosti wrth
dwrneimant y|r niver a|del yma.
ac am na thygya dwy gya dwyn bw+
yt y|r sawl vilioed yssy yn|y dyffryn
yd adelwt* y|melinev hynn y valv bwyt
vdun. Trannoeth y bore y kyvodes peredur
y|vyny a gwisgav amdanav ac am y
varch y vynet y|r twrneimant sef y+
d|edrychawd ar vn o|r pebyllev a oed
amgen diwygat arnav noc ar yr vn
o|r lleill. Ac a|y gogwyd ar fenestyr o|r

46

pebyll hwnnw yd|oed morwyn a gwisc
o bali eureit amdanei a daly y olwc a
oruc peredur ar honno o|e chareat rac
i theket ac yvelly y bu peredur yny ym*+
yndewis paub a|r twrneimant y|nos honno
Ac yna y doeth peredur o|y lety ac erchi y|r
melinyd echwyn y|nos honno mal y|nos
gynt ac ef a|y kauas a|r wreic a|vv wrth+
groch wrth peredur A|r eildyd y kyuodes
peredur ac y|doeth y|r lle y buassei y dyd
gynt ac edrych ar y vorwyn yd ydrechas+
sei y dyd gynt yny dooth y|melinyd am
dalym o|r dyd atav ac yna y|rodes y|me+
linyd krynn dyrnaut ar ysgwyd peredur
a|menebyr y vwyall a dywedut wrthav
 yd|wyt|ti yn ynvyt namyn gwna
vn dev peth ay mynet y|r twrneimant
ay mynet ymeith odyma sef a oruc peredur
gowenv yna a|mynet y|r twrneymant
a|r gniuer marchauc a|gyuarvv ac ef
ef a|y bwryawd oll. ac anvon y gwyr a oruc
y|r amerodres yn bedyt. A rodi y meirch
y wreic y|melinyd yr amaros am yr are+
an a dugassei yn echwyn. a dylyn y twrn+
neimant a|oruc peredur yny darvv bw+
rw a oed yno o|varchogeon ac val y bwr+
yei beredur wynt ef a anvonei y gwyr
y|r amerodres yn bedyt. ac rodes y wreic
y melinid y meirch yr oed am yr arean
echwyn. Ac yna yd anvones yr amerodres
kennat ar beredur y erchi idav dyvot
y ymwelet a hi ac ony doei peredur o|y vod
erchi y dwyn o|y anvod. A their·gweith
y|naccaod peredur yr amerodres o dyvot y
ymwelet a hi. ac yna yd|erchis yr|ame+
rodres y gannwr o|wyr·da mynet o|y
dwyn o anvod ony devei o|y vod Sef a|oruc