Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 10v

Peredur

10v

27

welei an vat garrec
vawr och rawc ac ar honno
ef a|welei  ochyr vchel llym
a|r ford yn kyrchv yr och* hwnnw a|r
llew yn rwym wrth gadwynev a we+
lei yna ac yn kysgv yd|oed y llew ar och+
yr y garrec a ffwll dwvyn a welei y+
dan y llew a|y loneit yndaw o esgyrn
dynyon ac anyvelieit. Sef a oruc peredur
yna tynnv i gledyf yn gyflym a tha+
raw y llev yny vyd yn dibin wrth y
gadwyn ywch benn y pwll a|r eil dyrn+
nawt a drewis ar y gatwyn yny di+
gwydawd y llew a|r gadwyn yn|y pwll
ac arwein y varch. a oruc peredur yna
ar draws ochyr y garrec a dyvot rac+
daw y|r dyffryn. Ac ef a welei y|perued
y dyffryn kastell tec a dyuot a oruc
peredur partha a|r kastell ac y|mewn gwe+
irglawd a oed yno ef a|welei gwr llwyt
mawr yn eiste a dev was jeuueing
yn saethu karnev ev kyllyll ac asgw+
rn morvil a|oed yn|y karnev a gwinev
oed y neill o|r gweision a melyn oed y ll+
all a|meibyon y|r gwr llwyt oedynt
a chyuarch a oruc peredur y|r gwr llwyt
sef attep a|rodes y gwr llwyt ydaw me+
vil ar uaryf vym|porthawr Ac yna y
gwybv peredur y may y llew a oed porthawr
idaw ac na hanoed yntev o gret ac
yna yd|aeth y|gwr llwyt a|y veibion y|r
kastel* a|peredur ygyda ac wynt ac i nev+
ad dec yd|aethant. ac yd|oed yno byr+
dev tec a|llieynev arnadvnt a|dogned

28

o|vwyt a diawt ac ar hynny ef a
welei beredur gwreic brud ohen
yn dyvot y|r nevad a gwreic dec
Jeuuang ygida a hi a mwyaf dwy
wraged a|welsei nep oedynt. Sef
val yd eistedassant y gwr llwyt
ar y|penn issaf y|r bwrd a|r wreic
brud y|nessaf ydaw a|pharedur a este+
dawd ygida a|r wreic Jeuvang A|r
dev was a|wassanaethawd arnadunt
Sef a oruc y|wreic jeuang edrych yn
graff ar beredur a|daly tristyt Sef
y govynnawd peredur idi paham y trista+
wd. Mj a vanagaf ytty eb hi. Yr
pan y|th weleis gyntaf yd|wyf y|th
garv. a dolur yw gennyf a thrwm
gwelet ar|was kyn vonedigeidiet
a|thydy y dihenyd a|wneir arnat
ti avory. Pwy a|wna vyn dihenyd
eb·y peredur. A|weleisti di heb hi wrth
peredur y|tei dvon mawr ym|bron
yr|allt gweleis eb·y|peredur. gwyr y|m
tat J oll yw y|rei hynny. a|m tat J
yw y|gwr llwyt raccw a|m brodyr
yw y gweission jeveing. Ac wyntev
a barant dyvot pawb o|niver y
dyffryn am|dy|ben di avory i|th lad
a adant wy eb·y|peredur ymwan gwr
a|gwr | gadant heb hithev
pwy henw y dyffryn hwn eb·y peredur
y|dyffryn krwnn eb hi. Yr mwyn
dy orderch eb·y|peredur a bery dithev
letty a|diwallrwyd y|march j heno
paraf yn llawen eb hi A|ffan vv