Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 86v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

86v

113

eur coeth idaỽ e|hun. Ac yna
yd oed petỽar brenhin o anfy  ̷+
dlaỽn genedyl y|pagannyeit
ỽedy dyuot y|hỽare milltyr
vaỽr y ỽrth y|dinas pob vn yn
aruaỽc val y deỽissei e|hun. ac
onyt kelỽyd a|dyỽeit yr ystory+
a y|rei hynn oed eu henỽeu.
Vn onadunt oed balsamin vren+
hin gỽlat niniuent. Yr eil o  ̷+
ed curabel vrenhin gỽr ny chyn+
nhelis na|e fyd na|e aruoll ei  ̷+
roet ỽrth dyn. Y trydyd oed.
ascanard gỽr a ladassei mỽy no
mil o dynyon a|e gledyf. Y pet+
ỽeryd oed clarel nyt oed o·dy  ̷+
no hyt y lle y kychỽynn yr he+
ul gỽr ky|decket ac ef. ac ny
chaỽsei eiroet dyn a gynhalei
idaỽ yn ymỽan nac a sauei i+
daỽ vn dyrnnaỽd na|s byrrei
yn yssic y|r llaỽr neu na|s llad+
ei. ac yn kerdet ar hyt y|ma+
es. ac yn arỽein eu hemys ger
y|hafỽynev. ac yn tygu o|r byd+
ynt vyỽ yn gyhyt ac y|gellynt
dỽyn eu llu hyt ym|perued y
freinc na bydei waranrỽyd y
charlys am|y eneit yn eu her+
byn. ac o|r deudec gogyuurd
heuyt o gỽneynt y heỽyllys.
ac yna y|dyỽat Clarel ỽrth+
unt arglỽydi heb ef y|ryỽ vy+
gth hỽnn nyt enillỽn ni o
dim. a mi a gligleu glotuori
Rolond yn vaỽr. ac nat oes

114

hyt y|dỽyrein was ỽell noc ef.
ac yn erbyn y|gledyf na|thyc+
kya dim. Mi a|archaf hagen
y|m dyỽ. i. mahumet. ac y|ter+
uagaỽnt caffel o·honaf|i ym+
broui etỽa ac ef. a rodi idaỽ
vn dyrnnaỽt ar ỽarthaf y he+
lym a|m cledyf. mi a|gymeraf
arnaf y|byd calet yaỽn ony|s
holldaf hyt y|danned. a yaỽn+
ỽedaỽc oed ym hynny peis ca+
ffỽn ỽrth lad ohonaỽ samp  ̷+
son o vynyd braỽnt vy|mraỽt
yg|kyfranc dan vynyd pampe+
lun. ac y bydaf varỽ rac dolur
ony chafaf y dial. Y|ffreinc
yntev yn marchogaeth yr yt+
toedynt yn dirgel daỽedaỽc
gan ystlys y forest a elỽit y
forestant. ac val y|clyỽsant
son y|pagannyeit sef a|ỽnae+
thant kyseuyll a gỽarandaỽ.
ac yn hynny eu harganuot o
rolond hỽy yn gyntaf. a dyỽe+
dut ỽrth y getymeithon. ar+
glỽydi heb ef bydỽch hyuryt
ỽelỽch lle y|mae y|panganneit
y·dan y|greic yn seuyll. a nyt
yttynt namyn petỽar hyt y
gỽypỽyf|i. y diolỽch y|r holl·gy+
uoethaỽc ni a|allỽn ymỽan
bellach yn diogel. gỽir holl
heb y getymeithon. ac ỽrth
dy vynnv oll ni a vydỽn.
ac yna gostỽg gỽayỽar ar
gledyr eu dỽyuron a ỽnaeth+