Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 83v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

83v

101

uot val y tebygei baỽp. yr oed
hagen gan otuel gleỽder. a ga  ̷+
llu maỽr ar ym·lad val kynt.
ac a|churceus a|dalaỽd y|dyrna  ̷+
ỽt idaỽ dracheuen. a rolond ida+
ỽ yntev yn helaethach heb vyn  ̷+
nv dim y gantaỽ ynn rat. ac
velly y buant yn kefneỽidyaỽ
dyrnnodev. ac yn glutaỽ ar ym+
lad o bop parth. val na thalei y
llurycev vdunt dim yn erbyn
eu cleuydev yny yttoed y|ỽeirg  ̷+
laỽd yn disgleiraỽ o vodrỽyev
y|llurygev. Ac yna y|dyỽat be+
lisent. llyna ym·lad yn|drut von+
nedigeid y maent hỽy yr aỽr
honn heb hi. ac val na dichaỽn
parhav y|neppell. rac gleỽder a
syberỽyt y|marchogyonn. a da
yaỽn y|mae dỽrndal cledyf rol+
ond yn trychu eithyr na dyly
ef y curceus dim. A duỽ heb y
brenhin mal y|tỽyllỽys vy me+
dỽl. ac y|gadaỽd vyg|kallon y|m
dyỽedut kelỽyd. a|dygỽydaỽ
yn groes a|oruc tu a|r dỽyrein.
a dodi gỽedyi at yr arglỽyd yn|y
megys hỽnn. Duỽ holl·gyuoeth+
aỽc heb ef mal yd|ỽyt vrenhin
a llyỽaỽdyr holl re genedyloed
gỽyllt. a|dof. amdiffynn ym ro+
lond vy|nei. Ac ymhoel gallon
otuel saracin val yr aruollo ve  ̷+
dyd. ac y creto y|th vendigeit
enỽ dithev. A|chussanu y|dayar
a|oruc. a|chyuot yn|y seuyll. ac

102

odyna dodi y benn drỽy y fenestyr
a gỽelet y|marchogyon yn ym+
lad val kynt heb gymeint
gantunt oc eu taryannev ac
y kudyynt eu dyrnnev o|r tu
racdunt ac ef. Ac yna y|dy+
ỽat rolond ỽrth y pagann ym*+
ỽrth heb ef a mahumet. ac
a|thervagaỽnt. a chret y|myỽn
duỽ holl·gyfoethaỽc y gỽr a
diodeuỽys poennev yr yn pry+
nu nynhev o dragyỽydaỽl ge+
ithiỽet vffernn. a chymer rod
vonedigeid. Sef yỽ hỽnnỽ. be+
lisent verch charlys amheraỽ+
dyr. a|m kefnitherỽ ynhev mi
a|baraf y rodi yt. a mi. a|thi. ac
oliuer a vydỽnn getymdeithon.
Ac velly ny byd na chastell. na
dinas. nac artal ny caffom ac
ny|s darestygom ynni e|hun. ac
yr hynny moy no chynt ny che+
issaf|i gennyt ti werth vn yspar+
dun. Heb yr otuel fol y dyỽedy
hynny a meuyl idaỽ a|ỽnna a|th
wnnaeth yn|yscolheic. a chyt
bych yscolheic. a disgybyl ti. a+
thro ỽyf ynhev val y dangossaf
it. kynn vyn gỽahanu. dyrnn+
aỽt a|rodaf yt kymeint ac
na ellych dyỽedut geir mỽy
no|r einyaỽn pann traỽher ac
ord. hayarnn. Ac odyna sef a
oruc rolond llidyaỽ yn diuessvr
y veint. ac a dỽrndal yn|y laỽ a|e
dỽrnn yn eur koeth. taraỽ otuel