Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 33r

Efengyl Nicodemus

33r

glann amen. A phwy bynnac a gretto. ac a betydyer hvnnv a vyd iach. a guedy dywedut hynny
vrth y disgyblonn y guelsam ef ynn ysgynnv y nef. A phan gigleu yr offeireit. Ar diagonyeit
hynafyeit yr ymadraud hvnnv y dywedassant wynteu vrth y trywyr. Roduch ogonyant y duỽ a
chyffessuch idav os gvir yr hynn y a glyvyssauch. ac a welsauch. Byw yv yr arglỽyd yn tadeu
ni hep wynteu duv euream. a duv issac. a duv iago. yn bot yn dyvedut guironed am welet oho+
nam iessu yn dyvedut vrth y disgyblon. a guelet ohonam ef ynn ysgynn yr nef  
ni hynny pechaut yỽ ynn. Ac yn diannot y kyuodassant tywyssogyon yr offeireit a chym+
ryt y dedyf yn y lav. ac eu tynghedu gan dyvedut mal hynn. Ny auch tynghedỽn yn
env duv y| r ysrael. na thraethoch o hynn allann y petheu a traethassauch o iessu hyt hynnac yr
tewi onadunt rodi llaver o da vdunt. ac ellvg hebrygyeit gyt ac wynt eu gỽlat ual na
ohiryynt yg| kaerusalem. ac yna yd ymgynnullassant yr ideon ygyt a than gỽynuan a dryc+
yruerth. dyvedut. pa arvyd hep wynt yry uu yr aur honn ynn yr israel. ac ar hynny y didan+
wys annas a chaiphas wynt val hynn. a gredun ni hep wynt y| r marchogyon a vu yn ca+
dv bed iessu. a dyvedassant ry trori o angel y maen y ar y bed o| r vynnwyent. agattoed hyn+
ny a dyvat y disgyblon ef vdunt wy. ac a rodassant vdunt da yr dyvedut hynny a dỽyn
onadun wynteu corff iessu. Gvybyduch yn diheu na elluch credu dim y estraun genedylkan+
ys kemerassant laver o da y|genhym. ac vegys y dysgyssam ni vdunt hvy y dyvedunt. velly
y dyvedassant. ac eissoes wynt a dyvedynt ychui dale crededunyaeth onadunt gyt a dysgyb+
lon iessu. Ac yna y kyuodes nichodemus yn eu perued a moli a dyvedei veibon yr israel. a dywettutChỽi
a glyussauch hep ef bop peth o| r a dyvat y try wyr. a chan y dyvedut a| e tygassant y dedyf
duv ry welet ohonunt iessu gyt a| e disgyblon ar vynyd oliuet. ac odyno ry welet ohon+
unt yn ysgynnv y nef. a| r ysgrythur heuyt ac an dysc ry gymryt helias proffuyt a
phan ovynnynt eliseus y gan veibon y proffuydi. mae helias an tat ni yd attebaud ynteu. ef
gymervyt. agattoed hep y meibon y proffuydi vrthav ynteu yr yspryt a| e kymerth. ac a| e
gossodes y|mynyned yr israel. ac etholun ninheu wyr a gylchyno y mynyded hynny. ac agga+
ttoed ni a| e caffun. a guediav eliseus a orugant y dyuot ygyt ac wynt. ac ymdeith tri
dieu a orugant ac ni chaussant dim. Ac weithon gverendeuch chuitheu vivy veibon yr
israel. ac anuonvn wyr y vynyded yr israel. o| r damweinwys ry dvyn iessu o| r yspryt. ac y edrych a
damweinho y gaffel yno a chymerun benyt. Ar yr bobyl oll y regis bod nichodemus. ac anuonn
gvyr y geissav iessu. ac ny|s caussant. ac guedy eu ymhvelut y dyvedassant ni chausam ni
iessu namyn iosep a gausam yn arimathia. A phan gigleu tywyssogyon yr offeireit
a| r bobyl hynny llauen vu ganthunt. a moli duv israel am gaffel iosep a werchayssynt wy
y|myvn carchar. ac ygyt y ducpvyt kynulleittua vaur. a dyvedut vrth dyvyssyogyon yr
offeireit. pa delv hep wynt y traethun ni vrth iosep. Tagneued it ac yr yssyd gyt a thi. Ni
a wdam ry bechu ohonam yn erbynn duv ac y| th erbyn ditheu. ac vrth hynny teilyga dyvot
ar dy tateu. ac ar dy veibon. canys anryuedavt vaur yv genym val y| th gymervyt y|genym.
Ni a vdam na bu y vỽyn an kygor. nac an medul y| th erbyn. a duv a| th rydahvys yn diheu
oc an dryc ewyllus ninheu. Tagneued it argluyd iosep anrydedus wyt y|gan yr holl bluyd. ac
ethol seith wyr a orugant o| r rei kytymeithaf gan iosep. a dyvedut vrthunt. Pan deloch
ar iosep annerchuch ef en tagneued a roduch attav yr ebostol honn. a phan doeth y guyr attav
y hannerassant gan tagneued. a rodi idav libel yr ebostol. A guedy darllein ohonav yr ebostol
dyvedut a oruc iosep. Bendigedic vo duv yr israel canys rydheist yr israel hyt na ellyngei vy| g+
ỽaet. i. Bendigedic wyt duv val yd amdiffyneist|i vivi adan dy esgyll. ac yna cusanv o iosep
y gvyr a dothoedynt attav ac eu dvyn en ty. A| r dyd hvnnv yd ysgynnvys ar y assen. ac
y kerdvys gyt ac wynt hyt yg| kaerusalem. a phan gigleu yr ideon hynny dyuot paub yn y
erbyn. a dyvedut vrthau. Tagneued y|thyuodyat tat ac yn attep vdunt y dyvat iosep.
Tagneued y baup ohonauch chuitheu. a mynet paub idav dvylav mynvgyl. ac nichodemus
a| e kymerth y ty. a gwneuthur kyuedach idav. A thrannoeth yd ymgynvllvys yr ideon
ygyt. a dyvedut vrth iosep o annas. a chaiphas. Dyro dy gyffes y duv yr israel. a manac