Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 32r

Efengyl Nicodemus

32r

herot llad holl veibonn bethlem a| e theruyneu hyt ynn oet dvy vlyned y lad ef ygyt ac wynt.
a phan gigleu pilatus hynny ofynav a oruc. a guedy gostegu y bobyl. gouyn ae hvnn a geissyei her+
ot. hvnn heb wynt. ac yna y kymerth pilatus dvuyr. ac ymolchi y|gwyd y bobyl. a dywedut.
bit y waet ef arnauch chui. ac arch y|meibon. Ac yna yd erchis pilatus dvyn iessu rac y vronn
y| r vrautle. ac yna rodi braut yn y erbyn. a dyvedut. dy genedyl du hun a| th gytbroues val
yn vrenhin. vrth hynny y gorchymynnassant vinheu yn gyntaf dy ffrowyllav di herv+
yd gossodeu y tywyssogyonn kynntaf. Odyna y gorchymynnvys y dyrchauel y|myvn croc.
ac yno y tynnvyt a deu leidyr gyt ac ef. gismas. a gesmas. Ac yd aeth iessu a| r deu lei+
dyr gyt ac ef allann o| r dadleuty. a guedy eu dyuot y| r lle. y yspeilav o| e dillat a wnaethant
a rvymav llenlliein amdanav. a rodi coron o drein y yspat am y benn. a gwedy y waradvyd+
av velly y grogi yn y groc. a| r deu leidyr gyt ac ef. gismas o| r tu deheu idav. a gesmas o| r tu as+
seu. Ac yna y dyvat iessu. a tat arbet utunt. a madeu. cany vdant beth a wnant. a bvrv
prennev am y dillat. A thywyssogyon yr offeireit y| u wattuarv yrycgtunt e| hun. ac yn dy+
wedut. Ereill a wna ef yn iach ac ny eill y wneuthur e| hun. ymwnaet yn iach e| hun. ac os
mab y duw. disgynnet ef e| hun o| r groc. A| r marchogyon heuyt a oedynt y| u wattuaru. ac
ynn kynnic idav gwin egyr wedy ry gymyscu a bystyl. y yvet. a dyvedut vrthav. Os ti
vrenhin yr ideon. ymrydha dy hun. a marchauc. longinus y heno. a rwyguys y ystlys. a gleif;
ac a| e hagores. ac y doeth o| e ystlys; gwaet a dvuyr. Ac erchi a oruc y raglav dodi vch y benn
yn y groc y tityl a yscriuennassei e| hun o lythyr eurey. a groec. a lladin. heruyd mal y
dywedassei yr ideon. hvnn yv brenhin yr ideon. Ac yna y dyvat gesmas vn o| r lladronn a do+
dyssit ygyt ac ef ar y groc. Os tidi grist hep ef. rydhaa ni a thi. A| r gismas a| e hangreithaud
ynteu ac a dyvat. nyt oes arnat ti ovyn duv a thi yg| kyuyrgoll. hynn a haedassam ni oc yn
gweithret. ny wnaeth hvnn dim druc. a guedy agreiffyav y gytymeith. dyvedut vrth iessu.
Argluydd coffa vi pann delych y| th teyrnas. Attep o iessu yna. Mi a dyvedaf it yn wir. y bydy
hediv ygyt a mi yn paradvys. Ac vegys am avr hanner dyd oed. Ac yna y tywyllvys dros wy+
nep yr holl daear hyt ar navn. Ac a| r heul yn tywyllav y dyvat iessu o| e lavn llef. Eynn dy
lav di argluyd y kymynnaf|i vy yspryt. ac ar yr ymadraud hvnnv anvon y yspryt. Ac yna
y dyvat y centurio. ac a oed ygyt ac ef o doryf. ac a doethoedynt y disguyl ar y weledigaeth
honno. diheu hep wynt oed vot hvnn yn dyn gviryon. a moli duv a maedu eu dvyvronn. ac
ymhuelut dracheuen. ac yna y datkanvys y centurio y pilatus y petheu ry daroed. a thristav
a oruc yn vaur. a gouyn yr ideon a welsynt ac y synnyessynt ar y petheu hynny. ac y dy+
wedassant wynteu bot diffyc yr heul y deuaut. Ac yna yd oedynt o bell yn seuyll y gyfness+
eiueit ef a| r gwraged re| doethoed ygyt ac ef o wlat galilea y disguyl ynn y ol. Ac ar hyn+
ny y doeth gur bonhedic iosep y eno gur da guirion llysseid ny chyttssynnyassei hvnnv yn dim
o| r gweithredoed hynny a| r ideon. namyn edrych ydoed ar teyrnnas duv. Hvnnv a doeth ar
pilatus y erchi corff iessu. Pilatus a erchis rodi y corff idav. A| e diot a oruc iosep y ar y groc. a th+
roi llanllein lan yn y gylch. a| e ossot yn y vynwent newyd e| hun. a dorassei yn y garrec
yn y lle ny dodessit nep eiroet yndav. A phann gigleu yr ideon ry erchi o iosep corff iessu a e
gladu ohonav. y keissassant ac ef. a| r deudegwyr a dywedyssynt na| r anadoed iessu o ffyrni+
gruyd. a nichodemus. ac a seuassynt ar gyhoed gyt ac ef rac bronn pilatus y eu daly. A pha+
vp ohonunt a ymgudyvys namyn nichodemus e| hun a ymdangosses vdunt. canys tywyssa+
vc yr ideon oed. a gouyn vdunt beth a vynnent ena y hegluys. Pa delv hep wynteu y beidy
di dyuot yno ygyt a nini. wedy kyttssynnyav a iessu a| e ganmavl yn an herbyn vrth y ra+
glav. ac vrth hynny byd gyt gyurannauc ac ef. ac yr avr honn yma ac racllaw
Amen. bit val hynny hyt ym penn teir gveith. hep nichodemus. ac val hynny yd ymdan+
gosses iosep vdunt. a gouyn vdunt pa var a oed gantunt vrthav ef. yr erchi y pilatus
corff iessu. llyman yn vy mynwent y gossodeis i euo. ac y troeis llenlliein lan yn y
gylch. ac a ossodeis vaen ar drvs yr ogof. Ny bu iavn na da y gvnaethauch
ar gviryon. ac na choffaassauch idav y gyniuer lles a wnaeth eroch