Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 30v

Efengyl Nicodemus

30v

was. ac gwnnaeth mal y llunnyeitheisseu gynn o hynny. a dyvedut vrth iessu. argluyd hep
ef diret y|myvn y mae y raglav y| th alv. Ac y|myvn y doeth iessu. ac yd|yoedynt yn
syuyll rei o| r arwedynt aruydon y tywyssogyonn. a| r arwydon truydynt e| hun. a dary+
stygassant eu pennev idav ynn grvm. a| e adoli mal y guelynt yr ideon. Pony moluch
chvi mal y darestung yr arwydon onadunt e| hunein y iessu hep y pilatus vrth yr ideon. y| v
adoli a lleuein ar y nep a oed yn eu harwein no kyt bei wynt e| hunein a grymynt ac
adolynt idav. Ni a welsam nu hun hep yr ideon yr ansaud y adolynt yr ystondardeu
idav. a| r nep a| e harwedynt heuyt. Paham hep y pilatus y gwnaeth chui hynny.
Pagannyeit ym ni hep wynt. a gwassannaethvyr temleu. paham yd adolym ni idav
ef. yr ystondardeu eissoes a ni ni yn eu daly heb wynt adolassant idav. Ac yna yd erchis
pilatus y bennaduryeit a hynnafyeit yr ideon. ethol y rei a vynnynt. ac a dewissynt
y gynnal yr ystondardeu val nat adolynt idav. ac yna y dewissvyt deudegwyr gor+
dethol o| r rei grymussaf onadunt y gynnal yr arwydon. ac y seuyll rac bronn yr
raglav. Ellvg iessu allann hep y pilatus vrth y negessvas. ac odyna kyrrch ef y|myvn
o| r ansavd y mynnych di. Ac allann yd aeth iessu a| r negessvas. a galv a oruc pilatus ar yr
ideon a oedynt yn daly yr arwydon. a thygu a oruc y| r gur a attei cesar. o ffleithychey yr
arwydon idav. pann deley iessu y|myvn y lledit eu pennev hwy. Ac yna eilveith yd er+
chis dyuot iessu y|myvn. A| r anryded a wnnaethoed y negessvas amdanav kynn o hynny
a oruc ef yna a| e wediav a oruc y erchi idav gerdet ar y dillat a dodi adan y traet. ac
ynteu a doeth y|myvn ac a gerdvys ar y dillat. ac val y doeth y|myvn y gostygvys yr
arwydonn ac yd adolassant idav. A phann welas pilatus hynny ofyn a gymerth. a chy+
uodi o| e eistedua. Ac val yd oed yn medylyav pe peth a wneley. yd anuones y wreic at+
tav procula oed y henv. y erchi idav nat ymyrrei yn y gwirion hvnnv. a dyvedut ry
vot gouut mavr arney y nos gynt o| e achaus. Heb yr ideon vrth pilatus yna. bit arn+
am ni y waet ef. ac ar yn hetiuedyonn. Pony dywedassam ni yti y vot ef yn gyuar+
wydyongar. wely ti mal yd anuones ef truy y hun at dy wreic ti. Pilatus yna a dyv+
at vrth iessu. pony chlywy di y saul a dyvedant hwy. ac a tystant y| th erbyn di. ac ny dy+
wedy di dim. Pei na bei vedyant vdunt ny dywedyn dim y| m herbynn. a chann yssit
gallu vdunt y dywedut. wynt a welont beth a dywettont ae druc. ae da. Ac yna yd
attebaud hyneif yr ideon. Ni ni a welsam heb wynt ac a dystun yn gynntaf pan yv odieithyr
priodas y ganet hvnn. a| r eil pvng pan y| th aanet ti y lladaud herot y meibon diargy+
wed ym bethleem o| th achaus di. Trydyd pvnc yv. ffo o iosep dy tat. a meir dy vam
yma a thi hyt yr eifft. o vot eu hymdiret ym pobyl yr eifft. ac yna y dyvat rei o| r
ideon o| r a rybuchynt da idav. ny dyvedun ni hep wynt. y| ryeni ef o ffirniccruyd cann
gvdam bot yn briaut meir a iosep. ac wrth hynny nat o ffirnigruyd y ganet ef.
ac yna y dyvat pilatus vrth yr Jdewon a dywedyssynt y eni ef o ffyrnigruyd. nat oed wir
y hymadraud. canys o priodas yd henyo mal y dyvedant rei oc ych kenedyl. Ac anna
a chaiphas a| r lluossogruyd. a dywedassant yna. ry eni ef o ffyrnigruyd. a| e vot ynteu
yn gyuarvydyongar. ac yssyd yn dywedut amgen no hynny cannmaulwyr ynt
idav. ac o| e disgyblon yd henynt. Pwy y ganmavlwyr ef hep y pilatus vrth annas. a cha+
iphas. Pagannyeit yn hep wynt. ac a henynt o| r india. y rei a dyvedant na anet ef o ffyr+
nigruyd. ac yna y dyvat lazar. ac asterius. ac antwyn. a iago. a zaras. a samuel.
ac yssac. a ffines. a tyropus. a gripa. ac amos. a iudas. Nyt yttym ni yn y gamaul ef.
na meibon paganyeit. namyn meibon ideon. a guironed a dyvedun. canys buam yn y lle
vrth priodas meir. A galv a oruc pilatus ar y deudegwyr a gadarnhaei yr ymadravd hvnnv.
a dyvedut vrthunt. Mi a| ch tyghedaf yn env cesar. ae gvir a dyvedassauch chui nat
o ffyrnigruyd. y ganet. Kyureith a dedyf heb wynt yssyd yni. na thygom. a chanys pech+
avt yv. tyghent wynt yr iechyt y cesar na anet ef o ffyrnigruyd. ac yna y dyavt annas.
a chayfas vrth pilatus. y deudegvyr hynn. a gredy ti heb ef. ar na anet hvnn o ffyrnigruyd.