Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 134v

Ystoria Bown de Hamtwn

134v

301

boỽn anryuedu yn vaỽr prafder
y gỽr a|e afluneideit a|chwerthin
a|dywedut. tydi vilein heb·y boỽn
yr y duỽ y credy di idaỽ dywet
ym ae kymeint paỽb y|th wlat
i a|thidi. kymeint myn vyn|duỽ|i
teruygaỽnt. a|ffan fum|i y|m
gwlat. hỽynt a|dywedynt na
bydei o·honaf inheu dim meint
byth. ac rac kewilid yd edeweis
y|gwlat ac y|deuthum y|r wlat
hon ac y gỽrheeis y iuor o mỽm  ̷ ̷+
baỽnt ac y guesneitheis yn
gywir. a|thitheu a dugost y wreic
ef yn llathrut. ac myn mahom
vy nuỽ i mi a vriwaf dy ben di
yn drylleu a|m ffon i y drom.
Taỽ pagan a|th son heb·y boỽn
a gormod yỽ dy vocsach oll. a
ffan ymladom ony ladaf i dy
benn di yr maỽr a|m cledeu. ny
volaf fu|hunan werth vn uanec.
ac heb olud brathu arỽndel ac
ysparduneu a|gossot ar y gỽr
du a|chopart oed y enỽ a|e vedru
yg|cledyr y|dỽy uron a|e wayỽ
hyn·y|dyrr y|paladyr yn dryll  ̷ ̷+
eu. ac ny chyffroes vn aylaỽt
ar gopart yr y vedru mỽy noc
yr na metrit. ac yna dyrchafel

302

y ffon idaỽ ynteu a|bỽrỽ ˄boỽn a|hi ac
rac daet y|diuachellaỽd boỽn ny
medraỽd namyn derwen. a|hon  ̷ ̷+
no a diwreidaỽd ac a|dygỽydaỽd
y|r llaỽr gan y dyrnaỽt. ac ar hynt
dodi y laỽ ar dỽrn y yspodol a  ̷ ̷
wnaeth ef ar uessur taraỽ boỽn.
Sef a|wnaeth y march yna dyrch  ̷ ̷+
auel y ddeudroet ol a|gossot ar
y gỽr du yg cledyr y|ddỽyfron
a|e daraỽ y|ghyueir y gallon yn  ̷+
y dygỽyddaỽd ynteu y|r llaỽr.
a|r march yna a|e duludaỽd yn
gadarngryf yryddaỽ a|r dayr
hyt na allei copart yn vnwed
kyuodi yn|y seuyll. Yna disgyn  ̷ ̷+
nu boỽn y ar y march a|thynnu
y gledeu ar uessur llad penn
copart. Sef a|wnaeth iosian
yna dywedut ac erchi y|copart
gỽrhau y boỽn a|chymryt cristo  ̷ ̷+
nogaeth; ny|wna ef hynny heb+
y boỽn. a|chan·ny|s gwna. myn
y|gỽr y credaf inheu ˄idaỽ heb·y boỽn
mi a ladaf y benn a|m cledeu
yn ddiannot. Sef a wnaeth
copart yna dywedut yn vchel
yny datseinaỽd y coydyd o pob
parth. ac adolỽyn y boỽn na|s
lladei. a|dywedut y|bydei ỽr idaỽ