Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 11v

Ystoria Judas

11v

mawredigrwyd. ac ny bu hir wedy hynny y cauas y vrenhines veichogy o|r brenhin. ac escor
a|oruc ar vab. Ac gwedy eu meithrin ell deu ygyt. ac y tyfu yn oetran. kaentach a|wn+
aethant yn vynych. a iudas a|wnaei godyant y vab y brenin. a pheri idaw wylaw yn vynych.
ac anniodef vu gan y vrenhines hynny. cany pherthynei iudas ydi. A|e vaedu yn vynych
a|oruc. ac yr hynny ny pheidey a|r mab. Yn|y diwed y menegit y iudas nat oed fab ef y|r bren+
hines. namyn y vot yn vab dywan. Ac yna yd aeth kewilyd ar iudas. a llad mab y brenhin
a|wnaeth. ac odyno y ffoes rac ofyn y dihenyd ygyt a chetemeithon y gaerusalem. ac
yno yd|ymwascwys a llys pilatus a oed raglaw yno. Ac val y kyuuna yn y lle deuodeu iudas a rei pilatus.
ac wrth hynny y bu idudas a+
garw ganthaw ef. Ac wrth hynny ef y iudas medyant a roes yr eidaw yn gwbyl. ac ar un
anmeit y llunyeithynt ell deu pob peth.XII. A diwarnawt yd arganuu pilatus o|lys perllan.
ac y damunawd yr aualeu yn gymeint ac na allei bot hebdunt. a|r berllan honno a oed
eidaw ruben tat iudas. Ac nyt atwaenat ruben iudas. achaws
darvot y vwrw ef y|r mor y|newyd|eny. hyt na wydat iudas o ba daear pan hanoed. Pilatus
a|elwys attaw iudas. ac a dywat wrthaw bot yn gymeint y damunet ar yr aualeu. ac
ony|s caffey y tebygey y varw. Ac yn|y lle y neitawd iudas y|r berllan. ac yn gyflym
y kymyrth yr aualeu. Ac yn hynny nachaf ruben yn dyuot. ac yn caffel iudas yn
kynnull yr aualeu. ac odyno ymrysson a wnaethant ac ymgeinaw ac ymlad. ac
o|r diwed y lladawd iudas benn ruben. ac yna y duc ef yr aualeu y pilatus. ac y datka+
nawd idaw y damwein. A phan doeth y dyd a|r nos yn daruot y caffat ruben yn varw.
ac yna y tebygwyt panyw damwein arall a gyfaroed ac ef. Ac yna y rodes pilatus
iudas holl allu ruben. a ciborea gwreic ruben yn wreic y iudas.XIII. A diwarnawt yd|oed
ciborea yn ucheneitaw. gouyn a wnaeth iudas pa daroed ydi. Vy mot. heb hi. y direitaf
gwreic o|r gwraged oll. Mi. heb hi. a vodeis vy mab yn|y mor. ac a geueis vy gwr yn
varw y|m|perllan vy hun. ac whaneccan vyn dolur vy rody y pilatus a mi yn truanhaf
gwreic y neithoryeu y ti. A gwedy daruot idi datkanu y damwein. y datkanawd iudas. ~
at ynteu. ac yna y caffat panyw y vam a dugassei yn wreic. a phanyw y tat a ladassei. Ac
yna o ediuarwch y daeth ciborea at yn harglwyd ni iessu grist y adolwyn idaw madeueint
o|e phechodeu. A|r arglwyd a|oruc y mab yn disgybyl idaw. ac yn un o|e ebestyl. A
chun* vu gantaw iudas. ac y gwnaeth yn vaer idaw. ac odyno y cauas yn
vradwr yno. ac arwedey y llestyr y bydey yndunt yr hynn a rodit y grist.XIV. Ac yn yr
amsser y diodefawd yr arglwyd. y bu dolur gan iudas na werthwyt yr ireit a doeth y iraw
yr arglwyd yr dec ar hugeint o aryant. mal y dygey yn llettrat yr aryant hwnnw. Ac odyna
y doeth ynteu. ac y gwerthawd yr arglwyd yr dec ar hugeint aryant. a phob un ohonunt a
talei dec keinnawc o|r aryant aruer. Ac val hynny y kywerthydyei ef y gollet o gwerth yr
irat. neu val y dyweit ereill o bop da a rodet y crist y llattratei ef y decuet rann. ac wrth
hynny dros y decuet rann a gollassei ef o werth yr ireit. y gwerthwys y arglwyd yr dec ar
hugeint. A|r rei hynny o ediuarwch a duc tracheuen. ac odyna yd ymgroges e hunan. ac
ac ef yn dibynu y rwygawd y berued. a gellwg y amyscar y|r llawr. ac yn hynny yd
arbetwyt y geneu. canyt oed teilwg o|e halogy. achaws y vot wrth eneu yr arglwyd.
Teilwg hagen oed yr amyscar a vedylyassei y brat eu rwygaw ac eu dygwydaw. a theilwg
oed heuyt y guduc y doeth y brat ohonaw y dagu o|r magyl ef yn yr awyr vry. A chanys
codyassei ef yr egylyon yn y nef a|r dynyon yn y daear. y dieithrwyt ynteu o teyrnas yr
egylyon. a|r dynyon a|e ketemdeithassawd ygyt a|r dieuyl yn awyr.