Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 105v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

105v

185

vn peth y|adaỽ ef yn|geitỽat yn
olef. os hynny a|dam·ỽeina. ef
a|geif y gennyf|i vrỽydyr aghe+
uaỽl. Bit val y|dyỽedy heb·y
gỽenỽlyd. a blỽydyn vyd gen  ̷+
nyf|i pob aỽr o|r anotter aghev
rolond yndi. ac odyna ef a ys+
gynnỽys ar|y varch. ac a|gym  ̷+
erth y ford ygyt a|r rodyon.
a|r gỽystlon y|vryssyaỽ parth
ar charlymaen. A|r dyd hỽn  ̷+
nỽ ry|gyuodassei charlymaen
o|e deuaỽt. a gỽedy gỽassan  ̷+
aeth plygeint ac offeren. y
parassei tynnv y bebyll myỽn
gỽeirglaỽd vaỽr dec. yn|y lle
yd oed ygyt ac ef anneiryf
amylder o|r freinc y·gyt a|ro  ̷+
lond. Ac yn dirybud y doeth
gỽenỽlyd vradỽr. ac val y bei
gyỽreinyach y|tyỽyllei. val
hynn y dechreuis y ymadraỽd
ỽrth charlymaen. Yiachaet
y brenhin holl·gyuoethaỽc yr
hỽnn yssyd ỽir yechyt. ac a
ryd yechyt y baỽp o|r a|yacha+
er. LLyman agoryadev saragys
y|mae marsli yn|y hanuon yt.
a llaỽer o sỽllt. ac ygyt a  ̷
hynny vgein o|ỽystlon bonhe+
dic y|th geitỽadaeth ar geder+
nyt y|dagneued. ac y|mae it
marsli yn adolỽyn na|s kery+
dych ef am algalif y|eỽythyr
kynyt anuoner yt herỽyd
dy arch. canys ˄seith mil o|ỽyr arua+

186

ỽc a|e dugant y|m gỽyd i y|gan
varsli. aa gerdassant myỽn
llogeu ar fo y|ymeith. ac a|r ni+
uer a oed yn ym·ỽrthot a|bedyd
ygyt ac ef. ac ny cherdassant
mỽy no dỽy villtir pan gyuo+
des tymestyl arnunt. ac y bu
dybyccaf gan baỽp eu bodi. a|di+
heuaf. Pei yntev ry|odiỽedassei
varsli ef yn|y holl gyuoeth. a|e
vedyant. nev pei ry|diagei y|r|tir.
o|r mordỽy hỽnnỽ. pei drỽc pei
da gantaỽ ef a|anuonit yti.
a megys y|hanuones marsili
attaỽch trỽy gynadev e|hun.
vegys hynny y hedeỽis ỽrthyf
inhev dyuot yn|ych|ol chỽi y
freinc y gymryt bedyd yno. a
ffyd gatholic. ac y ỽneuthur
gỽrogaeth y|tithev. ac y|gym+
ryt y|gennyt y veint a|vyn+
nych ti y gannyhyadu idaỽ ef
o|r yspaen y|ỽ dala adan dy|ved+
yant. Da y cỽpleeist dy neges
heb·y charlymaen. a|thithev
a geffy molyant. ac anryded
maỽr tra vych vyỽ am|y llauur
hỽnn. ac ar hynny; kyrn ky  ̷+
chỽyn a|berit eu kanu yn ar+
ỽyd y|r llu. a llaỽenhav a|oruc
paỽb o|r arỽyd hỽnnỽ. a dattyn+
nv eu pebyllev. ac ymbarattoi
y eu hynt dracheuen. a chyn+
nullaỽ ygyt eu daoed gỽasca+
raỽc. a dodi eu sumerev ar eu
meirch. a chymryt eu hynt