Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 104v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

104v

181

gorvot o|ystryỽ y|neb yny a+
allỽch y|orchyuygu o|gedernyt.
Roddỽch ych da y charlymaen
rodyon kymeint val na bo yn|y
holl lys ef neb ny hoffo eu me  ̷+
int. aot annvonỽch y·gyt
a|hynny deg ỽystyl o ỽystlonn.
ac ef yna a ymchoel y|freinc.
ac o|e deuaỽt ef adeu yn|y ol y
rann orev o varchaỽclu y am+
diffynn y rei blaen rac brat
yn ol. a minhev a|gredaf heb
ef panyỽ rolond. ac oliuer a
vyd tyỽysogyon ar y cadỽ yn
ol. ac ny allant ỽy yna ymdi+
anc y gennyt ti o mynỽch ym  ̷+
gyuaruot ac ỽy yn ỽraỽl. Ac
o|damỽeina yỽch dygỽydaỽ ro+
lond oc ych nerth. ef a orffỽys
bygỽth charlymaen. ac ny|ch
aulonyda o|hynny allann.
ac ar yr ymdidan hỽnnỽ sef a
oruc marsli rodi cussan idaỽ.
ac erchi dangos y|tryzor idaỽ
a|rodi atteb idaỽ val hynn.
Anosparthus yỽ y kyghor a|ger+
do yn amylder ymadrodyon
ony byd diỽed teruynnedic ar+
naỽ o|weithret. ac ỽrth hynny
ỽryanc da bit dy lauur di a|th
ynni y adaỽ rolond yn ol char+
lymaen. ac yn llauur nynhev
ac yn hynni vyd ymlad ac e  ̷+
uo yn|ỽraỽl. pa le|bynnac y ca  ̷ ̷+
ffom ni euo yn tyỽyssaỽc yn
ol charlymaen. yr hynn a|dyỽe+

182

daf|ar v|ymadraỽd.  mi a|e ka+
darnnhaaf o|m llỽ y lladaf|i
rolond ony|m lledir. i. yn|y bla  ̷+
en. Bit val y dyỽedy heb·y
gỽenỽlyd. a minhev a baraf
adaỽ rolond y ỽrth charlym+
aen. a gỽedy yd adaỽer cỽple+
ỽch chỽithev ych edeỽit ar+
naỽ ef. Ac yna yd erchis
marsli dyỽyn attunt llyuyr
mahumet yr hỽnn yd oed de+
dyf y pagannyeit yndaỽ. a dan
yr oliỽyden ir. ar ỽarthaf tar+
yan eureit y dodet y llyuyr. ac
ym·aruoll y hỽnnỽ o varsli a|e
ỽyrda am aghev rolond val y
hedeỽyssynt. ac ar hynny y|ge+
lỽis maldabrỽn gỽryanc da o|r
pagannyeit ar ỽenỽylyd. a
rodi idaỽ cledyf. a dỽrnn eur
oll idaỽ. a|dyỽedut ỽrth* val
hynn. Myn y cledyf hỽnn heb
ef yr hỽnn nyt aeth ar ystlys.
cledyf ỽell noc ef. mi a|ymrỽ  ̷+
ymaf yg|ketymeithas a|thi
ỽryanc bonhedic anrydedusac
ymlaen dim. vn peth a|archaf|i
ytt raclydu o|th brudder di ym
lle y|ymgaffel ỽrth yymlad*
a rolond. a mi a rodaf yti ar+
uoll y greirev mahumet o+
ny|m lledir. i. yn gyntaf y lla+
daf|i euo. Ac o·dyna y|doeth
at ỽenỽlyd cliborin a|rodi he+
lym idaỽ gan dyỽedut val
hynn kymer y rod hỽnn ỽry+