Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 103r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

103r

175

a yechyt. Charlymaen heb
ef yssyd yn gorchymun yt val
y hanuonneist attaỽ kymryt
bedyd. a|ffyd grist. ac ygyt a
hynny yn|rỽymaỽ ohonat yg
gỽrogaeth idaỽ yntev. ac yg
gỽassanaeth vuyd. a dala yda+
naỽ y neill hanner y|r yspaen.
a|r hanner ˄arall a ryd yntev y rol  ̷+
ond y|nei. Ac o dev* yn erbyn
y|gy˄tuot honno. ef ag* a|th gy+
mer trỽy y gedernyt yn gar+
charaỽr o|th gastell. ac a|th dy+
gir yn rỽym hyt yn freinc.
ac yna y|deruyd yt vn o deu  ̷+
peth. ae dy|varỽ yn dybryt y|th
garchar ae tithev gỽedy a|th
gymheller a genhyedych idaỽ
ef yr hynn oed well it y genhy+
adu yma o|th vod. A chennad+
ỽri charlymaen a|gyffroes mar+
sli ar irlloned yn gymeint a  ̷
phei na|s ymdiffynnei y|gỽyr
ef. y|ry|gyrchassei y gennat
a gattoed trỽy y gynndared a|r
wialen eur a|oed yn|y laỽ. A
dolidi y laỽ ar|y gledyf yntev a
oruc gỽenỽlyd. ac edrych ar|y
gledyf. ac ymdidan ac ef yn|y
ỽed honn. A|gledyf da. proua+
dỽy yỽ gennyf|i dy vot ti yn
ffydlaỽn hyt hynn yn llaỽer
o|berigleu. yr aỽr honn minhev
a|brouaf dy|fydlonder di. ny  ̷ ̷
liỽa charlymen ym byth vy

176

llad yma ymlith saracinnyeit
heb ym·dial. Hedychỽn yr ann+
undeb hỽnn hep y pagannyeit.
ac ethryỽyn a orugant. y gỽyr
kynndeiryaỽc. a|rei prudaf o+
nadunt a|agreiffdyassant vars  ̷+
li. ac a|e gỽahardaassant. ac a
dyỽedassant idaỽ bot yn dybryt
ac yn anurd kodi kennat. ac
na warandaỽer y|ymadraỽd a|e
gennadỽri heb g˄aentach ac ef.
Mynnho na vynno heb·y gỽen  ̷+
ỽlyd dir vyd idaỽ gỽarandaỽ ken+
nadỽri charlymaen. onyt agh+
ev a|daỽ ymi yn|y blaen. ac a we  ̷+
rendev o|neỽyd yr ymadraỽd a|de+
chreuis. i. a gỽedy tynnv llinin
y|ysgin dros y|vynỽgyl a|e gle+
dyf yn|y laỽ dynessav at varsli
a|dechrev datkanu kennadỽri
charlymaen o newyd val y kly+
ỽei paỽb gyffroi y|gỽr yn|y mod
hỽnn. Yny vo mỽy y doluryych
di varsli a mỽy dy gyffro a|th
lit. mi a|hyspyssaf ytti etỽa
kennadỽri charlymaen. Sef yỽ
hynny gorchymun ytti ymho+
elut. a chrymryt. ar ffyd gatho+
lic. ac ymadaỽ a gev dỽyev.
a chymryt bedyd a rodi ffyd  ̷ ̷+
londer y|th greaỽdyr ac ymrỽ+
ymaỽ ar dal dy linyeu yg|gỽro+
gaeth. ac yn vuyd wassanaeth  ̷
y|charlymaen. ac yntev a ryd
ytti hanner yr yspaen. ac y|ro  ̷+