Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 34

Brut y Brenhinoedd

34

uaỽc yn diarỽybot y|r ffreinc a gỽneu+
thur aerua trom onadunt. a phann
ỽelas y|freinc hynny kymraỽ a|gymer+
assant yndunt o|tebygu bot eu llu yn
uỽy noc yd oed. a chymryt eu fo. a|h
hymlit a|wnaeth gỽyr tro vdunt a|e
llad a|e daly yny gaỽssant y|uudugolyaeth
a|chet bei defnyd lleỽenyd y|vrutus o oruot
y elynyon. Trist oed am|ry|lad turn y|nei.
a|bot y|niuer beunyd yn lleihau. a|e elyn+
nyon yn amhlau*ac yn betrus gantunt
pa diỽ y damỽeinhei y uudugolyaeth. ~
Sef y cauas yn|y gyghor mynet yn|y
llogeu gann glot a goruot. a|llenỽi eu
llogeu a|ỽnaethant o|bop ryỽ da a golut
a chan hyuryt ỽynt y doethant y|r yn+
ys oed adaỽedic vdunt trỽy dỽyaỽl
wyrtheu y|porth totneis y|r tir. ~ ~ ~ ~
A c yn|yr amser hỽnnỽ y|gelỽit
hi y|wenn ynys. a diffeith|oed ei+
thyr ychydic o|keỽri yn|y|chyuan  ̷ ̷+