Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 311

Brut y Brenhinoedd

311

saỽc o|barth y|bryttannyeit a|llaỽer ygyt ac
ef. ac eissoes ny allỽys gỽyr ruuein diodef y
urodyr namyn ffo parth a|e pebylleu. a|e hym+
lit o|r bryttannyeit. a|llad aerua uaỽr onadunt
a|daly ereill. ac yn|y fo hỽnnỽ y|llas uultei
senadỽr. ac euander urenhin syria. a|gỽedy
caffel o|r|bryttannyeit y|uudugolyaeth honno
yd|anuonassant y|carcharoryon y|paris. ac
odyna ymhoelut dracheuen gann yr brenhin
y|uugudugolyaeth. canys mor niuer uychan
a|hỽnnỽ a gaỽssei oruot y|saỽl elynyon kyme+
A |Gỽedy gỽelet o|r am +[ in a|hynny.
heraỽdyr meint y|gollet ar|y|dechreu
medylyaỽ a|ỽnaeth peidaỽ a|e darpar
am ymlad ac arthur. a|mynet a|ỽnaeth h
hyt yn aỽern y|aros porth attaỽ o|neỽyd. a  ̷
gỽedy clybot o|arthur hynny. mynet a|or+
uc ynteu y|ragot ỽynteu. a|gỽedy dyuot
arthur a|e lu hyt yno. Sef a|oruc ef y|llunei+
thaỽ trỽy naỽ bydin. a|chỽegỽyr a|thruge+
int a|chỽechant a|hỽe mil ym·pob un ohonunt.
ac yn achỽanec dodi lleng ar|neilltu y|gỽer  ̷+
syllt erbyn pann uei reit ỽrthi. a|morud