Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 230

Brut y Brenhinoedd

230

caer kynan. ac yno y|gorffỽyssỽys
tri dieu. ac yna yd erchis emreis ỽle  ̷+
dic cladu y|rei lladedigyon o|e ỽyr. a  ̷
gỽneuthur medycinaeth y rei brathe+
dic. a galỽ attaỽ y|ỽyrda y|ymgyghori
ac ỽy beth a|ỽnelit y hengist. ac yna
yr doethoed eidal escop caer loeỽ gỽr
doeth oed hỽnnỽ. a phann ỽelas y gỽr
hỽnnỽ hengist rac bronn y brenhin.
y|dyỽat ual hynn. arglỽyd hep ef. pei
barneỽchỽi oll ellỽg hengist. Mi·ui
uu hun a|e lladỽn ef gann erlit dysc
ganSamuel prophỽyt. a·gag urenhin.
a|malec yg carchar. ac yn|y|uedyant.
Sef a|ỽnaeth ef y|uriỽaỽ oll yn drylleu
gann dyỽedut ual hynn. Megys y|gỽn+
aethosti Mammeu yn ymdiuat o|e mei+
bon uelly y|gỽnaf inheu dy uam tith+
eu yn ymduat* ohonat titheu ym p
plith y|gỽraged. a gỽneỽch uelly y hỽnn.
yr hỽnn. a|ymdangosses yn eil agag