Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 28

Brut y Brenhinoedd

28

o|e enỽ ynteu yr alban. Ac gỽedy eu bot y·uelly yn
tangneuedus trỽy hir amser y doeth humyr urenhin
dunaỽt a llyges gantaỽ hyt yr alban. Ac gỽedy
ymlad o·honaỽ ac albanactus a|e lad kymell y bobyl
ar fo hyt ar locrinus. Ac yna yd anuones locrinus hyt
ar kamber y uraỽt y erchi idaỽ lluydaỽ ygyt ac ef
y ymlad a humyr urenin. dunaỽt ac y doethant hyt
ar lan humyr ac ymlad a|e kymell ar fo ac y bodes
ar yr auon ac yd edewis y enỽ ar yr auon er hyn+
ny hyt hediỽ. Ac gỽedy y uudugolaeth honno ran+
nu a oruc locrinus yr yspeil rỽng y gedymdeithon oll
eithyr teir morỽyn anryued y tegỽch a gauas y+
n|y llongeu ar decaf ar benhaf oed uerch y urenhin
germania ac a dugassei humyr gantaỽ pan uu
yn anreithaỽ y wlat honno. Sef oed enỽ y uorỽ+
yn essyllt ac nyt oed haỽd cael dyn kyn deket
a|hi yn yr holl uyt a diruaỽr serch a|dodes locrinus
arnei a mynu y phriodi ac gỽedy clybot hynny
o Corineus llidyaỽ a oruc yn uaỽr Canys kyn no hy+
ny yd amodassei locrinus kymryt y uerch ef yn wre+
ic wely idaỽ a dyuot a oruc Corineus at locrinus gan 
treiglaỽ bỽyall deuuinyaỽc gan dywedut ual hyn.
A|e uelly locrinus y tely di y mi y saỽl urath a|gymereis
i dros dy dat ti tra uum yn kynydu kyuoeth idaỽ
kymryt alltudes hediỽ yn wreic it ny ỽdost o pa le