Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 170

Brut y Brenhinoedd

170

Canys pei as dywetỽn yn amser ny bei
reit vrthaỽ. Tewi a wnai yr yspryt ys+
syd ym dysgu a ffo y vrthyf pan uei reit
ym vrthaỽ. Ac vrth hynny ny|s kymhell+
ỽys y brenhin y dywedut proffỽydolaeth. A
gouyn a|wnaeth emreis idaỽ pa gynghor
oed gantaỽ am y gweith yd oed yn myn+
nu y wneuthur. Ac yna y dywaỽt myrdin.
Arglỽyd eb ef. O myny di hyt dydbraỽt te+
kau bedraỽt y gwyrda hyn o tragywyda+
ỽl weithret. Anuon hyt yn iwerdon
y kyrchu kor y keỽri yssyd yno y mynyd
kilara. Ar gweithret hỽnnỽ yssyd yno.
Ac nyt oes yn|yr oes hon a allo y wneuthur
Ony bei ethrylith uaỽr a|e harwedhei.
Canys kymeint yỽ y mein ac na cheit
deỽred a allei dim vrthunt. Ar mein hyn+
ny pei bydynt yma mal y maent yno
gỽedy eu gossot yg kylch y uedraỽt. hỽy
a perheynt hyt dydbraỽt. Ac yna
sef a wnaeth emreis chwerthin a go+
uyn pa anssaỽd eb ef y gellit dỽyn mein
kymeint arei hynny o le kybellet a|hỽ+
nnỽ. Ac na cheffit yn ynys prydein
mein y gellit gỽneuthur y gweith hỽn+
nỽ o·nadunt. Arglỽyd heb y myrdin