Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 88v

Culhwch ac Olwen

88v

487

whedleu porth y genhẏt. ẏssẏ  ̷ ̷+
dẏnt genhẏf. kẏweithẏd ẏssẏd
ẏn|drỽs ẏ porth ac a uẏnnẏnt
dẏuot ẏ mẏỽn. a ouẏnneist|i a
oed gerd ganthunt. gouẏnneis.
ac vn o·nadunt a|dẏwaỽt gallel
ẏslipanu cledẏueu. Oed reit ẏ
mi ỽrth hỽnnỽ. ẏs guers ẏd ỽẏf
ẏn keissaỽ a olchei vẏg cledẏf
nẏ|s rẏ|geueis. gat hỽnnỽ ẏ mẏỽn
cans oed gerd ganthaỽ. Dẏuot
ẏ porthaỽr ac agori ẏ porth. a dẏuot
kei ẏ mẏỽn e|hun. a chẏuarch gu  ̷ ̷+
ell a oruc ef ẏ ỽrnach gaỽr. kadeir
a dodet ẏ·danaỽ. Dẏwaỽt ỽrnach
ha|ỽr ae gỽir a dẏwedir arnat
gallel ẏslipanu cledẏueu. Mi a|e
digonaf. Dẏdỽẏn ẏ cledẏf at  ̷ ̷+
taỽ a orucpỽẏt. Kẏmrẏt a·galen
gleis a|oruc kei ẏ·dan ẏ gesseil. ̷ ̷
Pỽẏ well genhẏt arnaỽ ae gu  ̷ ̷+
ẏnseit ae grỽmseit. ẏr hỽnn a
uo da genhẏt ti mal pei teu uei
gỽna arnaỽ. Glanhau a|oruc
hanher ẏ lleill gẏllell idaỽ. a|e ro  ̷ ̷+
di ẏn|ẏ laỽ a|oruc. a reinc dẏ uod
di hẏnnẏ. Oed well genhẏf noc
ẏssẏd ẏ|m gỽlat bei oll ẏt uei val
hẏnn. Dẏhed a|beth bot gỽr
kẏstal a|thi heb gedẏmdeith. Oi
a ỽrda mae imi gedẏmdeith kẏ  ̷ ̷+
nẏ dẏgoho* ẏ gerd honn. Pỽẏ
ẏỽ hỽnnỽ. aet ẏ porthaỽr allan
a mi a dẏwedaf ar arỽẏdon idaỽ.
Penn ẏ waẏỽ a|daỽ ẏ ar ẏ bala  ̷ ̷+
dẏr. ac ẏssef a|dẏgẏrch ẏ guaet
ẏ ar ẏ guẏnt ac a diskẏn ar ẏ
baladẏr. agori ẏ porth a|wnaeth  ̷ ̷+

488

pỽẏt a dẏuot bedwẏr ẏ mẏỽn.
Dẏwaỽt kei. budugaỽl ẏỽ bed  ̷+
wẏr kẏn nẏ digonho ẏ gerd hon.
a|dadleu maỽr a|uu ar ẏ gỽẏr
hẏnnẏ allan. Dẏuot kei a bed  ̷ ̷+
wẏr ẏ mẏỽn. a guas ieuanc a
doeth gẏt ac ỽẏnt ẏ mẏỽn vn
mab custennhin heussaỽr. Sef
a ỽnaeth ef a|e gedẏmdeithon a
glẏn ỽrthaỽ mal nat oed vỽẏ
no dim ganthunt mẏnet dros
ẏ teir catlẏs a|wnaethant hẏt
pan dẏuuant ẏ mẏỽn ẏ gaer.
amkeudant ẏ gedẏmdeithon
ỽrth vab custenhin goreu dẏn ẏỽ.
O hẏnnẏ allan ẏ gelwit goreu
mab custenhin. Guascaru a oru  ̷ ̷+
gant ỽẏ ẏ eu llettẏeu mal ẏ kef  ̷ ̷+
fẏnt llad eu llettẏwẏr heb ỽẏbot
|r caỽr. Ẏ cledẏf a daruu ẏ ỽrte  ̷+
ith. a|e rodi a oruc kei ẏn llaỽ ỽrn  ̷ ̷+
ach kaỽr ẏ malphei ẏ edrẏch a
ranghei ẏ uod idaỽ ẏ|weith. Dẏ  ̷ ̷+
waỽt ẏ kaỽr. da ẏỽ ẏ gueith a|ranc
bod ẏỽ genhẏf. amkaỽd kei. dẏ
wein a lygrỽẏs dẏ gledẏf. dẏro
di imi ẏ diot ẏ kellellprenneu
o·heni. a chaffỽẏf inheu gỽneu+
thur rei newẏd idaỽ. a chẏm+
rẏt ẏ wein o·honaỽ. a|r chedẏf*
ẏn ẏ llaỽ arall. Dẏuot o·honaỽ
vch pen ẏ kaỽr malphei ẏ cledẏf
a dottei ẏn ẏ wein. ẏ ossot a|oruc
ẏm|phen ẏ kaỽr. a llad ẏ penn
ẏ ergẏt ẏ arnaỽ. Diffeithaỽ ẏ
gaer a dỽẏn a vẏnnassant o tlẏs  ̷ ̷+
seu. ẏg kẏuenỽ ẏr vn dẏd hỽnnỽ
ẏm|phen ẏ vlỽẏdẏn ẏ|deuthant