Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 86r

Culhwch ac Olwen

86r

477

ẏn  hol hi ẏ|r gaer. a llad naỽ
porthawr a oed ar naỽ porth
heb disgẏrrẏaỽ gỽr. a naỽ
gauaelgi heb wichaỽ un. ac
ẏ kerdassant racdu ẏ|r neu  ̷+
ad. Amkaỽdam·keudaỽt
henpẏch gwell ẏspadaden
penkaỽr o duỽ ac o dẏn.
Neu chwitheu kỽt ẏmdeỽch
ẏd ẏmdaỽn ẏ erchi olwen
dẏ uerch ẏ gulhỽch mab kilid.
Mae uẏ|gweisson drỽc a|m
direidẏeit heb ẏnteu. Drẏch+
euỽch ẏ fẏrch ẏ·dan uẏn deu
amrant hẏt pan welỽẏf
defnẏt uẏn daỽ. Gorucpỽẏt
hẏnẏ doỽch ẏma auorẏ. mi
a|dẏwedaf peth atteb iỽch.
kẏuodi a orugant vẏ. a
Meglẏt a oruc ẏspadaden
penkaỽr ẏn un o|r tri llech+
waẏỽ gỽenhỽẏnic a oed
ac* ẏ laỽ. a|e odi ar eu hol.
A|e aruoll a oruc bedwẏr.
A|e odif ẏnteu. a gỽan ẏspad+
aden penkaỽr trỽẏ aual ẏ
garr ẏn gẏthrẏmhet. a ̷ ̷+
kaỽd ẏnteu. Emendigeit
anwar daỽ. hanbẏd gỽaeth
ẏd ẏmdaaf gan anwaeret.
Mal dala cleheren ẏ|m tostes
ẏr haẏarn gwenỽẏnic.
poet emendigeit ẏ gof a|
digones. a|r einon ẏ digo  ̷ ̷+
net ar·nei mor dost ẏỽ. Gỽest
a orugant vẏ ẏ nos honno
ẏn tẏ gustenhin. a|r eil dẏt
gan uaỽred a gẏrru gỽiỽ
grip ẏ mẏỽn gỽallt ẏ doeth+

478

ant ẏ|r neuad. Dẏwedut
a orugant ẏspadaden
penkaỽr doro in. dẏ uerch
dros ẏ hegweti a|e hamwa+
bẏr iti a|e dỽẏ garant. ac
onẏ|s rodẏ dẏ agheu a|geffẏ
ẏmdanei. hi a|y|ffedeir gor+
henuam. a|e fedwar gor+
hendat ẏssẏd uẏỽ ettwa.
Reit yỽ im gẏ ẏmgẏghori
ac vẏnt. Dẏpi iti hẏnnẏ
heb vẏ. aỽn ẏ|n bỽẏt mal
ẏ kẏuodant kẏmrẏt a|oruc
ẏnteu ẏr eil llech waẏỽ a oed
aỽch ẏ laỽ a odif ar eu hola|e
aruoll a oruc Menỽ mab teir+
gveth. a|e odif ẏnteu a|e wan
ẏn alauon ẏ dỽẏ·uronn. Hẏn*
pan dardaỽd ẏ|r mein·gefẏn
allan. Emendigeit anwar
daỽ mal dala gel bendoll ẏ|m
tostes ẏr haẏarn|dur. Poet
emendigeit ẏ foc ẏt|uerwit
ẏndi pan elỽẏf ẏn erbẏn allt
hat·uẏd ẏgder dỽẏ·uron arnaf
a chẏllagaỽst. a mynych lysuỽẏd
kerdet a rougant ỽẏ ẏ eu bỽẏd
a dẏuod ẏ trẏdẏdẏt ẏ|r llẏs.
amkeudaỽt ẏspadaden pen+
kaỽr na saethutta ni bellach.
na uẏn anaf ac adoet a|th
uarỽ arnat. Mae uẏg gweis+
son drycheuỽch ẏ fẏrch uẏ
aeleu rẏ|sẏrthỽẏs ar aualeu
uẏ llygeit hẏt pan gaffỽẏf
edrych ar defnẏd uẏn daỽ.
kẏuodi a orugant. amal 
kẏuodant kẏmrẏt  trẏdẏt
llechwaẏỽ gỽenỽẏnic. a|e odif