Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 53r

Owain

53r

249

hỽẏnt a|dẏfot a oruc attunt. arglỽẏd
heb·ẏ gwalchmei llẏma owein we  ̷+
dẏ goruot arnaf i ac nẏ mẏn vẏ ar  ̷+
veu ẏ genhẏf. arglỽẏd heb·ẏr owein
efo a|oruu arnaf i ac nẏ mẏn vẏg
cledẏf. Moessỽch attaf i heb·ẏr arthur
aỽch cledẏfeu ac nẏ oruu ẏr vn oho  ̷+
naỽch ar ẏ gilẏd gan hẏnnẏ a mẏ  ̷+
net dỽẏlaỽ mẏnỽgẏl ẏ|r amheraỽ  ̷+
dẏr arthur a oruc owein ac ẏmgaru
a orugant. a dẏfot a|oruc ẏ|lu attunt
ẏna gan ẏmsang a brẏs ẏ geissẏaỽ
gỽelet owein ẏ vẏnet dỽẏlẏỽ mẏ  ̷+
nỽgẏl idaỽ ac ef a|uu agos bot cala  ̷+
ned ẏn ẏr ẏmsag hỽnnỽ. a|r nos
honno ẏd aeth paỽb ẏ eu pebẏlleu.
a|thrannoeth arouẏn a|oruc ẏr am  ̷+
heraỽdẏr arthur ẏmdeith. arglỽẏd
heb·ẏr owein nẏt vellẏ ẏ mae.
Jaỽn ẏt. teir blẏned ẏ|r amser hỽn
ẏ deuthum i ẏ ỽrthẏt ti arglỽẏd ac
ẏ mae meu i ẏ lle hỽn. ac ẏr hẏnnẏ
hẏt hediỽ ẏd ỽẏf i ẏn darparu gỽled
ẏt·ti can gỽẏdẏỽn i ẏ|dout ti ẏ|m ke  ̷+
issẏaỽ i. a|thi a|deuẏ gẏt a mi ẏ vỽrỽ
dẏ ludet ti a|th wẏr ac enneint a
geffỽch. a dẏfot a orugant ẏ·gẏt oll
hẏt ẏg kaer iarlles ẏ ffẏnhẏaỽn.
a|r wled ẏ buỽẏt teir blẏned ẏn|
darparu ẏn vn trimis ẏ treulỽẏt
ac nẏ bu esmỽẏthẏach udunt ỽled
eirẏoet no honno na gwell. ac ẏna
arouun a oruc arthur ẏmdeith a
gẏrru kenhadeu a|oruc arthur ar
ẏr iarlles ẏ erchi idi ellỽg owein
gẏt ac ef ẏ dangos ẏ vẏrda ẏnẏs
prẏdein a|ẏ gỽragedda vn trimis. a|r
iarlles a|ẏ canẏhadaỽd ac anaỽd uu
genthi hẏnnẏ. a dẏfot a|oruc owein

250

gẏt ac arthur ẏ ẏnẏs prẏdein. a
gỽedẏ ẏ|dẏfot ẏmplith ẏ genedl
a|ẏ gẏt·gẏuedachwẏr ef a drigẏỽẏs
teir blẏned ẏg kẏfeir ẏ trimis.
ac val ẏd oed owein diwarnaỽt
ẏn bỽẏta ar ẏ|bỽrt ẏn llẏs ẏr am  ̷+
heraỽdẏr arthur ẏg kaer llion
ar ỽẏsc na·chaf vorỽẏn ẏn dẏfot
ar varch gỽineu mẏngrẏch a|e
vỽg a|gaffei ẏ llaỽr a|gỽisc o bali
melẏn ẏmdeni a|r ffrỽẏn ac a|we+
lit o|r kẏfrỽẏ eur oll oed. a hẏt rac
bron owein ẏ doeth a chẏmrẏt ẏ
vodrỽẏ a oed ar ẏ laỽ. val hẏn heb
hi ẏ|gỽneir ẏ dỽẏllỽr aghẏỽir bra+
dỽr ẏr meuẏl ar dẏ varẏf. ac ẏm+
hoelu pen ẏ march ac ẏmdeith.
ac ẏna ẏ deuth cof ẏ owein ẏ ger+
det. a|thristau a|oruc. a ffan daruu
bỽẏta ẏ|w lettẏ a|oruc a goualu i
ẏn vaỽr a|ỽnaeth ẏ nos honno.
a|thrannoeth ẏ bore ẏ kẏfodes ac
nẏt llẏs arthur a gẏrchỽẏs namẏn
eithaued bẏt a|diffeith vẏnẏded.
ac ef a vu ẏ·vellẏ ar dro hẏnẏ dar+
uu ẏ|dillat oll. ac hẏnẏ daruu ẏ
gorff haẏach ac ẏnẏ dẏuaỽd bleỽ
hir trỽẏdẏaỽ oll a|chẏt·gerdet a
bỽẏstuilet gỽẏllt a|ỽnaei a chẏt+
ẏmborth ac ỽẏnt yny oedẏnt gẏ+
nefin ac ef. ac ar hẏnnẏ gỽanhau
a oruc ef hẏt na allei eu kanhẏm+
deith. ac estỽng o|r mẏnẏd ẏ|r dẏf+
frẏn a oruc a chẏrchu parc teccaf
o|r bẏt a iarlles wedỽ biewed  pa+
rc. a diwarnaỽt mẏnet a oruc ẏr
iarlles a|e llaỽ·vorẏnẏon ẏ|orẏm+
deith gan ẏstlẏs ẏ parc hẏt ar
gẏfeir ẏ chanaỽl ac hỽẏnt a ỽelnt