Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 52v

Owain

52v

247

248

yny vyd pob un dros bedrein
y varch y|r ỻaỽr o nadunt a|chẏ  ̷ ̷+
uodi y vynyd yn gyflym a|orugant.
a thynnu clefydeu ac ymffust a diheu
oed gan y nifer a|e gỽelei ynt ẏ+
ueỻy na welsynt eiryoet deu wr
kyn wychet a|r rei hynnẏ na chẏn
gryfet a phei tywyỻ y nos hi a  ̷
vydei oleu gan y tan o|u harfeu.
Ac ar hynny dyrnaỽt a|rodes ẏ
marchaỽc y walchmei nẏ droes
yr helym y ar y wyneb ac ẏnẏ
adnabu y marchaỽc panyỽ gwal  ̷+
chmei oed Ac yna y|dywaỽt owe  ̷+
in arglỽyd walchmei nyt atwa  ̷+
enỽn i didi o achaỽs dy gỽnssallt
a|m kefynderỽ ỽyt Hỽde di vẏg
kledyf|i a|m harueu Tidi owein
yssyd arglỽyd heb y gỽalchmei
a thi a|oruu a chymer di vyn arfeu i.
ac ar hynny yd arganuu arthur