Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 43r

Peredur

43r

169

erbẏn. ac ẏnteu a aeth ẏ eisted ar
neill laỽ ẏ vorỽẏn. eu kinẏaỽ a gẏ  ̷+
mersant. a gỽedẏ eu kinẏaỽ. dala
ar ẏmdidan hẏgar a orugant. a
phan ẏttoedẏnt uellẏ. llẏma ẏn
dẏfot ẏ|mẏỽn attunt gỽr gỽẏnllỽ  ̷+
ẏt telediỽ. Oi a achenoges butein
heb ef. bei gỽẏput|i iaỽnet itt chw  ̷+
are ac eisted gẏt a|r gỽr hỽnnỽ.
nẏt eistedut ac nẏ chwarẏut. a  ̷ ̷
thẏnnu ẏ pen allan ac ẏmdeith.
a vnben heb ẏ vorỽẏn pei gỽne  ̷ ̷+
lut vẏg kẏghor i rac ofẏn bot pẏt
gan ẏ gỽr it. ti a gaẏnt ẏ drỽs heb
hi. Gỽalchmei a gẏfodes ẏ vẏnẏd.
a|phan daỽ tu a|r drỽs. ẏd oed ẏ gỽr
ar ẏ trugeinuet ẏn llaỽn aruaỽc
ẏn kẏrchu ẏ tỽr ẏ vẏnẏd. Sef a or  ̷+
uc gỽalchmei. a|chlaỽr gỽẏdbỽẏll dif  ̷+
frẏt rac dẏfot neb ẏ vẏnẏd hẏnẏ
doeth ẏ gỽr o hela. ar hẏnnẏ llẏma
ẏ iarll ẏn dẏuot. Beth ẏỽ hẏn heb
ef. peth hagẏr heb ẏ gỽr gỽẏnllỽẏt.
bot ẏr achenoges racco educher
ẏn eisted ac ẏn ẏfet gẏt a|r gỽr a
ladaỽd aỽch tat. a gỽalchmei vab  ̷
gỽẏar ẏỽ ef. Peidỽch bellach heb
ẏr iarll miui a af ẏ mẏỽn. Y iarll
a uu lawen ỽrth walchmei. a vn  ̷+
ben heb ef. kam oed it dẏfot ẏ an
llẏs o gỽẏput lad an tat o·honot.
kẏnẏ allom ni ẏ|dial; duỽ a|e dial
arnat. Eneit heb·ẏ gỽalchmei; llẏna
mal ẏ mae am hẏnnẏ. Nac ẏ adef
llad aỽch tat chwi nac ẏ diwat nẏ
deuthum i. Neges ẏd ỽẏf|i ẏn mẏ  ̷ ̷+
net ẏ arthur. ac imi hun. archaf|i
oet ulỽẏdẏn hagen hẏnẏ delhỽẏf
o|m neges. ac ẏna ar vẏg cret vẏn
dẏfot ẏ|r llẏs hon ẏ wneuthur vn

170

o|r deu ae adef ae wadu. Yr oet a|gafas
ẏn llawen. ac ẏno ẏ bu ẏ nos honno.
Tranoeth kẏchwẏn ẏmdeith a|oruc.
ac nẏ dẏweit ẏr istorẏa am walchmei
hỽẏ no hẏnnẏ. ẏn|ẏ gẏfeir honno.
a pheredur a gerdaỽd racdaỽ. crỽ  ̷+
ẏdraỽ ẏr ẏnẏs a|wnaeth peredur
ẏ geissaỽ chwedlẏdẏaeth ẏ ỽrth ẏ
vorỽẏn du. ac nẏ|s kauas. ac ef a
deuth ẏ tir nẏ|s atwaenat mẏỽn
dẏffrẏn auon. ac val ẏd ẏttoed
ẏn kerdet ẏ dẏffrẏn. ef a|welei var  ̷+
chaỽc ẏn dẏfot ẏn|ẏ erbẏn ac arỽẏd
balaỽc arnaỽ. ac erchi ẏ vendith
a wnaeth. Och a truan heb ef nẏ
dẏlẏẏ gaffel bendith; ac nẏ ffrỽẏtha
it. am wiscaỽ arueu dẏd kẏfuch a|r
dẏd hediỽ. a phẏ dẏd ẏỽ hediỽ heb+
ẏ peredur. Duỽ gỽener croclith ẏỽ he  ̷ ̷+
diỽ. Na cherẏd vi nẏ wẏdỽn hynnẏ.
Blỽẏdẏn ẏ hediỽ ẏ kẏchwẏnneis
o|m gỽlat. ac ẏna disgẏnnu ẏ|r lla  ̷ ̷+
ỽr a wnaeth ac arwein ẏ varch ẏn
ẏ laỽ. a|thalẏm o|r prifford a gerdaỽd
hẏnẏ gẏfaruu ochelfford ac ef. ac
|r ochelford trỽẏ ẏ coet. a|r parth
arall ẏ|r coet. ef a welei gaer uoel
ac arỽẏd kẏfanhed a|welei o|r ga+
er. a pharth a|r gaer ẏ doeth. ac ar
borth ẏ gaer ẏ kẏfaruu ac ef ẏ ba+
laỽc a gẏfaruuassei ac ef kẏn no
hẏnnẏ. ac erchi ẏ vendith a|oruc.
bendith duỽ it heb ef. a iaỽnach
ẏỽ kerdet uellẏ. a|chẏt a mi ẏ bẏ+
dẏ heno. a thrigẏaỽ a|wnaeth peredur
ẏ nos honno. Trannoeth arofun
a|wnaeth peredur ẏmdeith nẏt dẏd
hediỽ ẏ neb ẏ gerdet. ti a uẏdẏ gẏt
a mi hediỽ ac a·vorẏ a|threnhẏd.
a mi a dẏwedaf it ẏ kẏfarỽẏdẏt