Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 39v

Peredur

39v

155

idaỽ kampeu ẏ|theulu. Sef achaỽs
ẏỽ hẏnnẏ ẏ|tri chanhỽr teulu a eis  ̷+
ted ẏn nessaf ẏ|r arglỽẏdes. ac nẏt
ẏr amharch ẏ|r gỽesteion. namẏn
ẏr dẏwedut campeu ẏ|theulu. Ẏ
nos ẏ kẏchwẏnẏch odẏno ti a eẏ
hẏt ẏ cruc galarus. ac ẏno ẏ|mae  ̷ ̷+
nt perchen trẏchant pebẏll ẏg kẏ  ̷ ̷+
lch ẏ cruc ẏn kadỽ ẏ prẏf. Can bu  ̷+
ost ormes ẏn gẏhẏt a hẏnnẏ; Mi
a|wnaf na bẏch bẏth bellach. a|e
lad a|wnaeth peredur idaỽ. ac ẏna
 dẏwaỽt ẏ vorỽẏn a dechreussei
ẏmdidan ac ef. bei bẏdut tlaỽt ẏn
dẏfot ẏma; kẏfoethaỽc uẏdut bell  ̷+
ach o tressor ẏ gỽr du a|ledeist. a|thi
a welẏ ẏ saỽl vorẏnẏon hẏgar ẏs  ̷+
sẏd ẏn|ẏ llẏs hon. ti a|gaffut order  ̷+
chat ar ẏr vn ẏ|mẏnhut. Nẏ deu  ̷+
thum i o|m gỽlat arglỽẏdes ẏr
gỽreicca. namẏn gỽeisson hẏgar
a|welaf ẏna ẏmgẏffelẏbet paỽb
o·honaỽch a|e gilẏd mal ẏ|mẏnho.
a dim oc aỽch da nẏ|s mẏnnaf. ac
nẏt reit im ỽrthaỽ. Odẏna ẏ|kẏch  ̷+
ẏnnaỽd peredur racdaỽ. ac ẏ|doeth
|lẏs meibon brenhin ẏ diodeife  ̷+
int. a phan deuth |r llẏs nẏ welei
namẏn gỽraged. a|r gỽraged a|gẏ  ̷+
fodes racdaỽ ac a|uuont lawen ỽrth  ̷+
aỽac ar dechreu eu hẏmdidan. ef
a welei varch ẏn dẏfot a|chẏfrỽẏ
arnaỽ a|chelein ẏn|ẏ kẏfrỽẏ. ac vn
o|r gỽraged a gẏfodes ẏ|uẏnẏd ac a
gẏmerth  gelein o|r kẏfrỽẏ. ac a|e
heneinaỽd |mẏỽn kerỽẏn oed is

156

laỽ ẏ drỽs a dỽfẏr tỽẏm ẏndi. ac a|dodeis
eli gỽerthuaỽr arnaỽ. a|r gỽr a|gẏfo  ̷+
des ẏn uẏỽ. ac a|deuth ẏn ẏd oed peredur
a|e raessaỽu a|oruc a bot ẏn llawen
ỽrthaỽ. a deu ỽr ereill a doethant
ẏ mẏỽn ẏn eu kẏfrỽẏeu. a|r vn di  ̷+
wẏgẏat a|wnaeth ẏ vorỽẏn ẏ|r deu
hẏnnẏ ac ẏ|r vn gẏnt. Yna ẏ gofẏ  ̷+
naỽd peredur ẏ|r vnben pẏham ẏd
oedẏnt uellẏ. ac ỽnteu a dẏwe  ̷+
dassant vot adanc ẏ|mẏỽn gogof.
a hỽnnỽ a|ladei ỽẏ peunẏd. ac ar hẏn  ̷+
nẏ ẏ trigẏassant ẏ nos honno. a|th  ̷ ̷+
ranoeth ẏ kẏfodes ẏ maccỽẏeid rac  ̷+
dunt. ac ẏd erchis peredur ẏr mỽẏn
eu gordercheu ẏ adel gẏt ac ỽẏnt.
ỽẏnt a|e gomedassant. Pei lledit
ti ẏno; nẏt oed it a|th wnelei ẏn uẏỽ
drachefẏn. ac ẏna ẏ kerdassant ỽẏ
racdunt. ac ẏ kerdaỽd peredur ẏn eu hol.
a gỽedẏ eu diflannu hẏt na|s gỽe  ̷ ̷+
lei. ac ẏna ẏ kẏfaruu ac ef ẏn eisted
ar ben cruc; ẏ wreic teccaf o|r a welsei
eiroet. Mi a|ỽn dẏ hẏnt. Mẏnet ẏd
ỽẏt ẏ ẏmlad a|r adanc ac ef a|th lad.
ac nẏt o|e deỽred namẏn o ẏstrẏỽ.
Gogof ẏssẏd idaỽ. a|philer maen
ẏssẏd ar drỽs ẏr ogof. ac ef a|wẏl
paỽb o|r a del ẏ mẏỽn. ac nẏ|s gỽẏl neb
efo. ac a llechwaẏỽ gỽenỽẏnic o gẏs  ̷+
caỽt ẏ piler ẏ llad ef baỽb. a|phei
rodut ti dẏ gret vẏg caru ẏn ỽỽẏ  ̷+
haf gỽreic. mi a rodỽn it vaen
val  gỽelut ti efo pan elut |myỽn
ac nẏ welei ef tẏdiRodaf mẏn
vẏg cret heb ẏ|peredur ẏr pan ẏ|th