Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 34r

Peredur

34r

133

racdaỽ ẏmdeith. ac a|doeth ẏ goet ma  ̷+
ỽr ẏnẏal. amsathẏr dẏnẏon nac a  ̷+
lafoed nẏ|s gỽelei ẏn|ẏ coet namẏn
gỽẏdwaled a llẏsseu. a phan daỽ ẏ
diben ẏ coet. ef a welei kaer vaỽr
eidoaỽc. a|thẏreu kadarn amẏl ar  ̷+
nei. ac ẏn agos ẏ|r porth hỽy oed
ẏ llẏsseu noc ẏn lle arall. ar hẏnnẏ
llẏma was melẏngoch achul ar ẏ
bỽlch vch ẏ pen. Dewis vnben
heb ef ae mi a agorỽẏf ẏ porth itti.
ae menegi ẏ|r neb penhaf dẏ vot
titheu ẏn|ẏ porth. Manac vẏ mot
ẏma ac o mẏnnir vẏn dẏuot ẏ
mẏỽn mi a|doaf. Ẏ maccỽẏ a|doeth
ẏn gẏflẏm tra chefẏn ac a agores
ẏ porth ẏ peredur ac a|doeth ẏn ẏ|vla  ̷+
en ẏ|r neuad. a phan daỽ ẏ|r neu  ̷ ̷+
ad ef a|welei deunaỽ weis o|weis  ̷ ̷+
son culẏon cochẏon vn tỽf ac vn
prẏt ac vn oet ac vn wisc a|r gỽas
a agores ẏ|porth idaỽ. a da uu eu
gỽẏbot ac eu gỽassanaeth. ẏ disgẏ  ̷ ̷+
nnu a|orugant a|e diarchenu. ac
eisted ac ẏmdidan. ar hẏnnẏ llẏ  ̷ ̷+
ma pump morỽẏn ẏn dẏfot o ẏs  ̷+
tafell ẏ|r neuad. a|r vorỽẏn pen  ̷ ̷+
haf onadunt. diheu oed ganthaỽ
na welsei dremẏnt kẏmrẏt
eiroet a|hi ar arall. henwisc o ba  ̷+
li tỽll ẏmdanei a uuassei da. ẏn
ẏ gỽelit ẏ|chnaỽt trỽẏddaỽ. gỽẏ  ̷+
nach oed no blaỽt ẏ crissant gỽ  ̷ ̷+
ẏnhaf. ẏ gỽallt hitheu a|e dỽẏlaỽ
duach oedẏnt no|r muchẏd. deu
vann gochẏon vẏchein ẏn ẏ gru+

134

dẏeu. cochach oedẏnt no|r dim coch+
af. Kẏfarch gỽell ẏ peredur a|oruc
ẏ vorỽẏn. a mẏnet dỽẏlaỽ mẏnỽ+
gẏl idaỽ ac eisted ar ẏ neill laỽ.
Nẏt oed bell ẏn ol hẏnnẏ. ef a|we  ̷+
lei dỽẏ vanaches ẏn dẏuot ẏ mẏ  ̷+
ỽn a|chostrel ẏn llaỽn o win gan
ẏ neill. a chwe|thorth o vara cann
gan ẏ llall. arglỽẏdes heb ỽ duỽ
a ỽẏr na bu ẏ|r gỽfent hỽnt heno
namẏn ẏ gẏmeint arall o uỽẏt a
llẏn. Odẏna ẏd|aethant ẏ uỽẏtta.
a|pheredur a adnabu ar ẏ vorỽẏn
mẏnnu rodi idaỽ ef o|r bỽẏt a|r llẏn
mỽẏ noc ẏ arall. Tẏdi vẏ chwaer
heb ef. Miui a ranaf ẏ bỽẏt a|r llẏn.
nac ef eneit heb hi. mefẏl ar vẏ
marẏf heb ef onẏt ef. Peredur a
gẏmerth attaỽ ẏ bara ac a rodes ẏ
baỽb kẏstal a|e gilid. ac ẏ·vellẏ heuẏt
o|r llẏn ẏ uessur ffiol. Gỽedẏ daruot
bỽẏtta. da oed genhẏf|i heb·|peredur
pei kaỽn le esmỽẏth ẏ gẏscu ẏstauell
a gẏweirỽẏt idaỽ. ac ẏ gẏscu ẏd aeth
peredur. Ỻẏma chwaer heb ẏ|gỽeisson
ỽrth ẏ vorỽẏn a gẏghorỽn|i itti. Beth
ẏỽ hẏnnẏ heb hi. Mẏnet at ẏ|maccỽẏ
|r ẏstafell ẏghot ẏ ẏmgẏnnic idaỽ
ẏn|ẏ wed ẏ bo da ganthaỽ. ae ẏn wreic
idaỽ ae ẏn orderch. llẏna heb hi beth
nẏ wedha. Miui heb achaỽs ẏm eiroet
a gỽr. ac ẏmgẏnnic o·honaf inheu ida
ef ẏmlaen vẏg gorderchu i ohonaỽ
ef. nẏ allaf|i ẏr dim. Dẏgỽn ẏ|du an
kẏffes heb ỽẏnt. onẏ wneẏ ti hẏnny
ni a|th adaỽn ti ẏ|th elẏnẏon ẏma.