Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 28r

Y bedwaredd gainc

28r

109

gỽẏned a ỽnaethant a chẏrchu
ardudỽẏ. Gỽẏdẏon a|gerdỽẏs
ẏn||blaen. a|chẏrchu mur castell
a|oruc. Sef a|ỽnaeth blodeuỽed clẏ+
bot eu bot ẏn dẏuot. kẏmrẏt ẏ
morẏnẏon gẏt a|hi a chẏrchu ẏ
mẏnẏd. a|thrỽẏ auon|gẏnuael i
kẏrchu llẏs a|oed ar ẏ|mẏnẏd. ac
ni ỽẏdẏn gerdet rac ouẏn na  ̷ ̷+
mẏn ac eu hỽẏneb tra eu keuẏn
ac ẏna ni ỽẏbuant ẏnẏ sẏrthẏssant
ẏn|ẏ llẏn. ac ẏ bodẏssant oll eithẏr
hi e|hunan. ac ẏna ẏ|gordiỽaỽd ̷
gỽẏdẏon hitheu. ac ẏ|dẏỽot ỽrthi.
Nẏ ladaf i di. mi a|ỽnaf ẏssẏd ỽa  ̷+
eth it. sef ẏỽ hẏnnẏ heb ef. dẏ
ellỽng ẏn rith ederẏn. ac o ach  ̷+
aỽs ẏ kẏỽilẏd a ỽnaethost ti
ẏ leỽ llaỽ gẏffes na ueidẏch
ditheu dangos dẏ ỽẏneb lliỽ
dẏd bẏth. a hẏnnẏ rac ouẏn
ẏr holl adar. a bot gelẏnẏaeth
·rẏnghot a|r holl adar. a bot
ẏn anẏan udunt dẏ uaedu.
a|th amherchi ẏ lle i|th gaffant.
ac na chollẏch dẏ enỽ namẏn
dẏ alỽ uẏth ẏn blodeuỽed. Sef
ẏỽ blodeuỽed tẏlluan o|r ieith
ẏr aỽr honn. ac o|achaỽs hẏnnẏ
|mae digassaỽc ẏr adar ẏ|r tẏllu  ̷+
an. ac ef a elỽir etỽa ẏdẏlluan ̷
ẏn blodeuỽed. Ynteu gronỽẏ pe  ̷+
bẏr a gẏrchỽẏs penllẏn ac odẏno
ẏn gynnatau* a|ỽnaeth. Sef ken  ̷ ̷+
nadỽri a anuones. gouẏn a|ỽna  ̷+
eth ẏ|leỽ llaỽ gẏffes a|uẏnnei

110

ae tir ae daẏar ae eur ae arẏant
am ẏ sarhaet. na chẏmeraf ẏ
duỽ dẏgaf uẏg|kẏffes heb ef.
a llẏma ẏ peth lleiaf a|gẏmeraf
ẏ gantaỽ. Mẏnet ẏ|r lle ẏd oedỽn|i
ohonaỽ ef ban im bẏrẏaỽd a|r
par. a minheu ẏ|lle ẏd oed ẏnteu.
a gadel ẏ minheu ẏ uỽrỽ ef a|phar.
a hẏnnẏ leiaf peth a gẏmeraf ẏ
gantaỽ. Hẏnnẏ a uenegit ẏ gronỽ
bebẏr. Je heb ẏnteu dir ẏỽ ẏmi
gỽneuthur hẏnnẏ. Wẏ|gỽẏrda
kẏỽir a|m teulu a|m brodẏr maeth.
a oes ohonaỽch chỽi a gẏmero ẏr
ergẏt drossof|i. nac oes dioer heb
ỽẏnt. ac o achaỽs gomed o·honunt
ỽẏ diodef kẏmrẏt un ergẏt dros
eu harglỽẏd ẏ gelỽir ỽẏnteu
ẏr hẏnnẏ hẏt hediỽ. trẏdẏd an+
nieir deulu. Je heb ef mi a|e
kẏmeraf. ac ẏna ẏ doethant ẏll
deu hẏt ar lan auon gẏnuael.
ac ẏna ẏ seuit gronỽẏ bebẏr ẏ  ̷ ̷+
n|ẏ lle ẏd oed lleỽ llaỽ gyffes ban
ẏ bẏrẏaỽd ef. a lleỽ ẏn|ẏ lle ẏd
oed ẏnteu. ac ẏna ẏ dẏuot gro+
nỽẏ bebẏr ỽrth lleỽ. arglỽẏd heb
ef. canẏs o drẏc·ẏstrẏỽ gỽreic ẏ
gỽneuthum ẏti a|ỽneuthum.
minheu a archaf ẏti ẏr duỽ. llech
a|ỽelaf ar lan ẏr auon. gadel
ẏm dodi honno ẏ·rẏnghof a|r
dẏrnaỽt. Dioer heb·ẏ lleỽ
ni|th omedaf o hẏnnẏ. Je heb
ef duỽ a dalho it. ac ẏna ẏ kẏ+
merth gronỽẏ ẏ llech ac ẏ|dodes