Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 3 part ii – page 39

Cynghorau Catwn

39

ma·drodont wy. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt pan yth ogano dynyon drwc nev
pan dywetont chwetleu geu. byd diogel di a|glan hep haedu hynny
kanys gwaeth yw vdunt wy dywedut y|geu a|r fals noc ytti. ka+
nyt gogan dywedut y geu. ac am hynny ymogel ditheu o|mynny
vot yn diogan rac defnyd gogan neu beth a vo tebic y ogan. Kel yn|y
veint vwyaf y|gellych cared dy gar ac na vyd dyst di arnaw ef yg
gwyd dynyon ereill. Na ogana di ac na|chapla nep nac o eir nac o
weithret. rac dy oganv ditheu o ereill yn vn|funut a|hynny. kanys
mynych yw y|r nep a|ogano gael y|oganv yntev. Na|thremyca gyghor
da y|gan dy was. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt pan rodo dy was ytt gyghor nev dyn
a|vo llawach noth was na|s tremykych. Ymogel rac dwyn gwreic
attat a|dan enwi y|hargyfreu. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. pan wreikeych na myn+
nych wreic o|chwant da ont o wybot deuodeu da arnei. kanys go+
reu beich yw y|dyn y|uot yn eidaw annwydeu da. ac yr meint a ge+
ffych o da byt genthi o byd drwc y|hanwydeu ny byd da na llonyd ytt
vyth gyt a|hi. a|chyt mynnych wreic heuyt o|achaws y|da. o|byd
blwng wrthyt a|gwrthwynep ac na wnel dy gynghor. gwahana
a hi yn ebrwyd. Na vyn gynhennv yn dybryt yn erbyn dyn gwirion.
kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. na dywetych drwc nac anhygarwch na|thraha yn er+
byn dyn gwirion. Pan wnelych wassanaeth da gwna yn llawen
val y|bych garedigach gan y|nep y|gwnelych idaw mal na|th alwer.
koll y|gyfloc. kany diolchir vyth gwassanaeth drwc a|wneler drwy
dryc·naws a gwr a gerwinep. namyn gwna yn llawen mal y kef+
fych tal a|diolch amdanaw. Dysc dy vryt ac na orffowys oe gyng+
hori ac o dysgeu da ereill. canys buched hep dysc a|hep doethinep
a|gynhebygir y delw angheu. A|thi a dyborthy lawer o gymwynas+
seu da ytt du|hvn o nyt ebreuygy y|kynghoreu hynn. a|chyt ebreuy+
gych di hynn o gynghorev. nyt myui na|r nep a|e rodo ytt a|ebreuygy
namyn tu|hun. A|r kyghoreu hynn a|elwr* kynghoreu kadw hen yn|dys+
gv. kadw yeuang y uab. Ac ef a|dywedir yn|wir pwy|bynnac ac gat+
wo y|kynghorev hynn na byd eissiev da arnaw yn|y byt hwnn ac|y
keiff nef o|y eneit pan el o|r byt hwnn. ac na|s dwc anghyghor vyth.