Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 3 part ii – page 29

Breuddwyd Pawl

29

y|gwelei bawl y|nef yn|kyfroi a  duw a|y goron am y benn.
a|r niuer a|oed yn uffern yn lleuein arnaw. Trugarhaa wrth+
ym uab duw byw goruchel. Ac y|klywei bawl llef yn dywe+
dut wrthunt. Paham na wnaethawch chwitheu dim o|r
da val y|gallewch erchi y|minneu vendith a|gorffowys.
Myvy a|dodet ar y groc eroch chwi. ac a|m tyllwyt a|r gwa+
ew. ac a|bwywyt yr hoelyon yn vy|nwylaw a|m traet. ac a
rodet ym winegyr a|phystyl y|w yuet. Mi a|ymrodeis vy|hun
y angheu eroch chwi. A chwitheu gennawc vuoch a lladron
a|chynorvynnus. a balch. a|distriw eglwysseu. ac attal degy+
mev. a|phop ryw drwc a|wnaethoch hep wneithur dim o|r
da. na phenyt nac vnpryt.  na alussen. Ac yna y|gostyng+
awd mihanghel. a phawl a mil vilioed o eneidieu gyrbron
duw y|adolwyn idaw rodi gorffows* diw sul y|r eneidieu a
oed yn vffern. Mi a|e rodaf ywch hep yr arglwyd yr mi+
hanghel a phawl a|r enghylon ac yr vy|naeoni vy|hvn or+
fowys vdunt o awr nawn diw sadwrn hyt awr brim diw
llun. Ac yna dyrchauel ev pennev y|ar y|poeneu a|oruc eternal
dryssawr uffern a cerberus y|gi a|thrystav yn vawr. A|llawen+
haeu a|oruc y|nep a|oed yn vffern a|dywedut ygyt. Ni a|dywe+
dwn dy uot ti yn vap duw byw goruchel kan rodeist nod
yn diw sul e|hun. Wrth hynny pwy|bynnac a|gatwo y|sul ef
a vyd kyfrannawc ar orffowys gyt ac|engylyon nef. Ac yna
y|gouynnawd pawl. pa sawl poen ysyd yn vffern. A|r angel
a|dyuawt. pet vei bedeir|mil ar dec a deu vgein mil. a chan
mil yn riuaw poenev vffern. a phetwar tauawt haearn
y|bop vn ny pherheynt yn riuaw poeneu uffern. Wrth
hynny pwy|bynnac ohonam a glywo y|drygev hynn.
Ni a|dylywn ymchwelut ar yn arglwyd duw ni megis
y|kaffom ygyt ac ef buched dragywyd hep drang hep
orffen. Amen;