Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 64v

Llyfr y Damweiniau

64v

pan uo marỽ yr abbat. y clas ae
canonwyr a| dyly y da ef. Pa dadyl
bynhac a|uo y·rydunt e|hun; yneit
or clas a dyly barnu udunt. Pa
dadyl bynnac a| uo y abbat ac arglỽ+
yd; yneit yr arglỽyd a| dyly barnu
y gyt ac wynt. O deruyd bot deu ar+
glỽyd a llu gan bob un o·nadunt y+
n| y wlat. A dyuot dyn y geissaỽ es+
tyn ar tir nyt rod eu rod ac nyt es+
tyn eu hestyn yny ỽyper pieiffo y
wlat ohonunt. O deruyt y uchelỽr
roddi y uab y eillt ar ueithrin o
ganyat arglỽyd ae ryuot ef a
a| blỽydyn a dỽy a their. pan uo 
marỽ y mab eillt ony byd plant
idaỽ. y dylyet a| dygỽyd yn llaỽ y
mab maeth ac o byd plant idaỽ