Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 59v

Llyfr Cyfnerth

59v

idyr y mi ar y beichogi hỽn Os 
creỽys tat gan uam namyn y gỽr
hỽn ae enwi ac y·uelly kyureithaỽl y
dỽc. Eil yỽ penkenedyl a seith laỽ ke+
nedyl gantaỽ. Trydyd yỽ llỽ deng
wyr a deugeint oe chenedyl a dyget
O Teir ford y diwedir [ y gỽr.
mab. Un yỽ kymryt or gỽr y m*
mab a dodi y laỽ ar y penn ar llaỽ arall
ar y creireu ar allaỽr gysegyr a th+
ygu nas crewys ef. Ac nat oes un
dauyn oe waet yndaỽ ae diwat. Eil
yỽ penkenedyl a seith laỽ kenedyl gan+
taỽ ae diwat. Trydyd yỽ Ony byd
penkenedyl Rodi llỽ deng wyr a deuge+
int oe genedyl ae diwat. ~
TEir gormes doeth; meddaỽt. A
godineb. A dryc anyaN. ~