Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 57v

Llyfr Cyfnerth

57v

tha dyn o kyfreith. A gỽneuthur oe gene+
dyl gỽng ỽrth y neb a| diffethaei. Try+
dyd yỽ gỽg gỽr ỽrth ki yn| y gyrchu
TEir notwyd kyf +[ ac ef yn| y welet.
reithaỽl yssyd. Notwyd gweini+
daỽl y urenhines. A notwyd y medyc
y wniaỽ y gwelieu. A notwyd y penn+
kynyd y wniaỽ y cỽn rỽygedic. Dros
bob un o·honunt y telir pedeir. keinaỽc. kyfreith.
TRi meuyl·uethyant gỽr. Bot
yn dryc·carỽr ac yn llibinỽr yn
dadleu. Ac yn ỽr arglỽyd drỽc. ~
TRi chyuanhed gỽlat. Meibon by+
chein. A chỽn. A cheilogeu. ~
TEir sarhaet kelein. pan ladher
a phan yspeilher. A phan ythyer
TEir gauel nyt at +[ yn| y gorwed.
uerir. Gauel dros ledrat. Ac ar