Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 42v

Llyfr Cyfnerth

42v

dyker y dỽy geill. Os dỽy wraged y by+
dant. Rodet y neill geill y hon ar llall yr
llall or byd gantunt ell dỽy. Ony wna mo+
rỽyn y mynu or cowyll kyn kychwynu y
gỽr y bore y·gyt y byd y·rydunt. O rodir
morỽyn aeduet y ỽr. Ac o dyweit y gỽr nat
oed uorỽyn. Tynget y uorỽyn ar y phym+
het nat oed wreic. Hi ae that. Ae mam ae
braỽt. Ae chwaer. Na rodet neb wreic y
ỽr. heb uach ar y gobyr yr arglỽyd. O dỽc
gỽr wreic y neb ty. kymeret ỽr y ty uach ar
y gobyr. Ac onys kymer. Talet e| hun. Go+
byr alltudes. pedeir ar| ugeint. O roddir ky+
mraes y alltut. y phlant a| geiff rann o tref
y that Eithyr eissydyn arbenhic. Hỽnnỽ ha+
gen nys caffant hyt y tryde| ach. Or gynni+
wedi honno y daỽ gwarthec dyuach Canyt
oes genedyl tat idaỽ; y da oll yr alanas ar
genedyl y uam. ~