Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 30r

Llyfr Cyfnerth

30r

heb arganuot y anaf atueret y trayan+
werth yr neb ae pryno. y neb a| uarchoco
march dyn heb y ganyat Talet yr per+
chennaỽc pedeir. keinaỽc. esgyn   +
 a phedeir. keinaỽc. yg kyfeir pob randir
yd ymdel y march drostaỽ. y neb a| gym+
ero march ar uenffic Or llỽgỽr yn ha+
gyr y geuyn yny dygỽydho y bleỽ yn ha+
gyr Talet pedeir. keinaỽc. kyfreith. yr perchennaỽc
chỽyd hagen y gefyn a thorri y tonn
hyt y kic. ỽyth. keinaỽc. a| tal. Or tyrr hagen
y tonn ar kic hyt yr asgỽrn Talet un ar
pymthec. keinaỽc. yr perchennaỽc. kyfreithllo+
Chwech cheinaỽc yỽ gwerth uenyỽ.
llo uenyỽ or pann anher hyt kalan rac+
uyr. Odyna hyt kalan chwefraỽr ỽyth
keinaỽc. a| tal. hyt kalan mei. dec a| tal. Hyt
aỽst deudec. keinaỽc. a| tal. Hyt kalan racuyr